Bekçilerin, memuriyet öncesi hür teşebbüs süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?

Memuriyetten önce özelde çalışılan süreler almanak müsaade süresini etkiler mi? Istifham: Inanma Genel Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi yerine fariza yapıyorum. Işyar olmadan önceki özel sektörde 7 sene sigortam var ve istida verip bakım birleştirmesi yaptırdım. Birleştirilen 7 almanak müddet yıllık cevaz hakkımı etkiler mi?

Yanıt: 657 sayılı Kanunun yıllık izinlerle ilgili 102. maddesinde “Kerem memurlarının almanak izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi çağ, hizmeti on yıldan aşkın olanlar amacıyla 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve çevrim amacıyla en çok ikişer devir eklenebilir.” hükmü, 103. maddesinde ise “Yıllık izinler, amirin makul bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca bakarak hizip kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni tıpkı arada verilebilir. Cari sene ile tıpkısı eski sene dünya, esbak yıllara ilişik metruk cevaz hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile istirahat tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve başka mazeret izinleri dışında, antrparantez almanak müsaade verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla müteharrik personele, değme yıl almanak izinlerine ekleyerek tıpkı mahiye sağlık izni verilir.” hükmü meydan almaktadır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 çevrilmiş Resmi Gazetede yayımlanan 154 kol numaralı Oran Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, almanak müsaade sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu çalım ve kuruluşlarında sabık hizmet süreleri ile kamu alım ve kuruluşlarında geçmese bile Fehamet memurlarının müktesep türe aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Çap memurlarının memurluk dışındaki çalışmalarının müktesep hak mahiye rütbe ve kademesinde değerlendirilmesi ise bire bir kanun hükmüne bastırmak zorundadır. 657 basit Kanunun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlığı altında düzenlenen (C) fıkrasında; memuriyet dışında güzeşte hangi nitelikteki hizmetlerin müktesep adalet mahiye aşama ve kademelerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda söz gelişi, Ustalık Hizmetler Sınıfı, Afiyet ve Apotr Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Tedrisat Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyet dışında özelde çalıştıkları süreler kısmen kazanılmış türe maaş rütbe ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamına giren personelin memurluk dışında çalıştığı sürelerin kazanılmış adalet aylık derecesinin tespitinde dikkate alınacağına dayalı bir yasa hükmü bulunan değildir.

Başka tarafdan memurluk dışında çalışılan süreler üzere hizmet birleştirmesi yapılması emekliliğe anne bakım süresi yahut prim periyot sayısı tespitiyle ilgilendiren ayrımsız boyut olup, memurun müktesep türe maaş paye ve kademesini etkilememektedir.

Memurluk dışında çalışılan sürelerin almanak izin süresinin belirlenmesinde eşik olan 10 almanak bakım süresine dahil edilebilmesi için bu sürelerin;

– İşçi, vazifeli yahut sözleşmeli farketmeksizin amme çekicilik ve kuruluşlarında esbak olması,

– Veya memurun kazanılmış türe aylık etap ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınması,

gerekmektedir. Umumi adına, bire bir gurur yahut bünye mülga 217 az KHK kapsamında ise kamu çekicilik ve kuruluşu akseptans edilmektedir.

Serencam adına Çarşı ve Mahalle Bekçisi kendisine atanmadan önceki memurluk dışında özelde sabık çalışmalarınızın yıllık cevaz sürenizin belirlenmesinde anne alınan on yıllık süreye karışma edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Share: