Beceri personelin taraf ödemesi ve 5 sene

Zam tazminat kararnamesine göre, zamlar hizmet süresine göre verilmektedir.

Zam ödence kararnamesine bakarak, zamlar bakım süresine bakarak verilmektedir.

Tırı Vırı hazırda uygulanmakta olan bindirim ve tazminat kararnamesi, Teknik Hizmetler Sınıfındaki personel üzere hizmet yılına bakarak ödenmektedir.

THS’DEKİ BİR VAZIFELI İÇİN YAN IFA PUANI 5 YILA GÖRE DEĞİŞİR

Bindirim ve tazminat kararnamesi amacıyla tıklayınız.

Ancak, bakım yılının tespitinde sadece duygu dalındaki süreler ana alınmaktadır.

Örneğin mühendis ve mimarlar için kararnamede yer düz egemenlik şu şekildedir:

“Genişlik az dört yıllık yüksek tahsil görmüş erdemli mü-
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve site
plancılarına öz duygu dallarında;
a) 5 yıla büyüklüğünde hizmeti olanlara………………..: 800975 –
b) 5 sene ve daha aşkın hizmeti olanlara………..: 8001400-“

Özen edileceği amacıyla, yemeden içmeden kendi ihtisas dalında güzeşte süreler anne alınarak 5 yıla kadar hizmeti olanlara mecmu 1775 yan ödeme puanı (44,i63 teklik), 5 yıldan aşkın hizmeti olana ise 2200 taraf ifa puanı (55,32 teklik)verilmesi öngörülmüştür. (Yan ifa katsayısı 0,025149’dir. Yöntem ise yan ifa puanı*yan ödeme katsayısıdır.)

KENDİ İHTİSAS DALINDAKİ SÜREDEN KASIT NEDİR?

Ayrıksı taraftan, kararnamde, THS amacıyla yan ifa puanlarını gösteren tablonun altında şu dipnot bulunmaktadır:

“NOT: 1- Yukarıdaki temininde rehavet zamlarının ödenmesinde “kişi ihtisas dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi bakımından “5 sene ve elan çok hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar dünya), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler asıl alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden bakım yılı esasına bakarak ödenen temininde rehavet zamları için da bu buyruk uygulanır.”

Bu dipnota göre “zat his dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde, THS’de geçirilen süreler esas alınacaktır. Yaşıt verecek olursak, 2 sene bilgisayar işletmenliği, elan sonraları 3 sene teknikerlik, 2 sene birlikte mühendislik fail ayrımsız birey amacıyla, öz önsezi dalındaki müddet 5 sene yerine hesaplanacaktır. Hemen elektronik beyin işletmenliğindeki süre hesaba katılmayacaktır.

Kişi his dallarındaki hizmet süresinin 5 yıldan çok yahut bir iki olmasına göre canip ödeme puanının artması THS’deki özge kül memurin üzere geçerlidir. Kararnamade, THS amacıyla farklı canip ödeme puanları şu şekildedir. Tıklayınız.

Share: