BDDK, 14 kontratlı bilişim personeli takanak

BDDK, 14 kontratlı bilişim personeli takanak. Serencam müracaat tarihi 3 april 2022

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BILEN İLANI

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu Marifet ve Herkes Yönetimi Ofis Başkanlığı bünyesinde istihdam yapılmak için; 375 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekleme 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 ruz ve 27097 dar Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Gelgel ve Kuruluşlarının Şişman Ölçekli Veri Işlem Birimlerinde Sözleşmeli Enformatik Personeli istihdamına İlişkin Asıl ve Usuller Karşı Talimatname” in 8’inci maddesi gereğince, yavuklu imtihan sonucunda oluşacak sükse sırasına bakarak 14 (on dört) sözleşmeli enformatik personeli alınacaktır.

BDDK ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Share: