Bazen illerde Ihya Ödeneği kalktı

2005 yılı öncesinde kurulmuş ve 15. yılını 15.12.2014 tarihi itibariyle doldurmuş olan üniversitelerde, ihya ödeneği kalktı

Mecmu akademisyenlerin yüzü, geçtiğimiz kamer yürürlüğe giren zamla gülmüştü.

Ancak, bazı üniversitelerde ödenmekte olan ihya ödeneği 15.12.2014 tarihi itibariyle kalktı. Bu cevap, 2914 az Kanunun 14. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Ihya Ödeneği Ödenmesine dair Hükûmet dayanılarak verilmektedir.

2005 ÖNCESİNDE MÜESSES ÜNİVERSİTELER

2005 öncesi kurulan üniversitelerde ise pekâlâ tıpkı aplikasyon olacağı, Ihya Ödeneği Ödenmesine dair kararın arızi 2. maddesinde düzenlenmiştir. Bu bap şu şekildedir:

“Geçici Husus 2Bu Kararın yürürlüğe girdiği ruz bakımından fena cetvelde tamlanan yerlerde yetişek-öğretime bitmeme fail yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri mütebeddil yükseköğretim kurumlarında vazifeli talim elemanlarına, ihya ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde sonuç verilir. Fakat, anılan güneş bakımından çalışarak terbiye-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna büyüklüğünde bu ödeneğin ödenmesine bitmeme edilir.”

Bu maddeye bakarak birlikte, 2005 öncesinde müesses ve eğitim hayatına başlamış üniversitelerde, bu ödeneğin ödenmesinde 15. yıla bakılacaktır. 15/12/2014 tarihi itibariyle eğitim bilimi öğretimde 15. yılını dolduran üniversitelerde, bu ödeneğin verilmesine akıbet verilecektir.

Özen! Ihya ödeneği kendi kendine kalkacak

bir örnek verecek olursak: Malatya İnönü Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi 2005 yılı öncesinde kurulmuştur. Bu üniversiteler, kuruluşundan bu yana 15. yılını doldurduğu amacıyla, 15/12/2014 tarihi itibariyle bu üniversitede çalışanların geliştirme ödeneği kesilecektir.

2005’ten önce kurulan ve 31/12/2014 tarihi itibariyle 15. yılını dolduran üniversitelerde Geliştirme Ödeneğinin ödenebilmesi amacıyla Bakanlar Kurulunun, Ihya Ödeneği Ödenmesine dayalı kararın geçici 2. maddesinde değişiklik yapması gerekmektedir. 16 Ara 2014 tarihi itibariyle bu konuda mamul ve Resmi Gazetede yayımlanmış benzeri düzenleme bulunmamaktadır.

Share: