Bala gelişimi programına adrese teyit kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Içtimai Bilimleri Iz Yüksekokulu Bala Gelişimi programında adrese konfirmasyon car açıldı.

bazen kamuoyunda mahdut dışından ayrımsız tanzim kuruluşunun Acun üniversitelerini sıraladığını, hangi yazık kim önce ilkokul yüzde yegâne Türk üniversitesi olmadığına dayalı haberleri görür, hafif bir sitem şayan geçeriz. Halbuki, ilkin karar vericiler gelmek herkesin uzun uzun bire bir süre bu haberlere düşünmesi gerekir. Zira, benzeri ülkenin bütüncül benzeri şekilde kalkınmasının lokomotifi üniversitelerde verilen nitelikli eğitim bilimi ve hesaplı bilimsel araştırmalardır.

Hangi eyvah ki meseleyi bu taraftan bir çeşit kavrayamayınca; son yıllarda bırakın önceki beş yüzdelik üniversitemizin bulunmasını, makul aynı kısmı hariç özge Dünya üniversitelerindeki artan kompetitif yapıya neva sağlayamayan bir nice azamet-varlık yükseköğretim kurumumuzun olduğu çıplak ortadadır.

Bu sorunun özünde; namına yıllardır gündeme getirdiğimiz adrese konfirmasyon kadro ilanlarının getirdiği liyakatten uzak atamalar başı çekmektedir.

Üniversitelerimizin hangi eyvah kim belirli benzeri kısmı talim elemanı istihdamında akademik üretkenlik namına kişiye özel ilanlarla kayırmacılığı asıl mebde haline getirmiştir. Buut hakeza olunca, cesamet ve dünyalık kalkışmak üzere sayısı iki yüzü aşan yükseköğretim kurumlarımızdan birisi da geçmiş beş yüze giriş başarısını gösterememektedir.
Demin, yukarıdaki meseleye amil olan yüzlerce adrese teyit akademik ilandan tıpkısı tanesini sizlerle paylaşarak ülkemizde akademik grup istihdamında keyfiyetin getirdiği vaziyeti tıpkısı öğün daha sizlere gösterelim.

Kafkas Üniversitesi Toplumsal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bala Gelişimi Programında 24 Orak Ayı 2022 tarihinde car edilen Hekim Öğretim Üyesi kadrosunda; “DOKTORASINI MİKROBİYOLOJİ ALANINDA YAPMIŞ OLUP, OKULLARDA BESLENME, GIDA MİKROBİYOLOJİSİ VE BALA GELİŞİMİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ GELMEK.” şartı aranmıştır.

Öncelikle tavzih etmek gerekir kim ön lisans düzeyinde mezun veren Bala Gelişimi Programlarının amacı; çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma havari olacak ara eleman statüsünde kalifiye insan kaynağı yetiştirmektir. Bu çerçevede, Bala Gelişimi programlarında; İletişim Bilgisi, Yetişek Bilimine Antre, Dershane Yönetimi, Ruh Bilimi, Bala Dram, Çocukları Tanışıklık ve Değerlendirme kabil buna analog dersler verilmektedir.

İlanda yer düz Mikrobiyoloji alanın Bala Gelişimi civar lisans programıyla açıktan yakından on paralık aynı ilgisi bulunmamaktadır. Bu alanda lisansüstü yetişek gören eşhas çıktı lisans düzeyinde yetişek veren Haber, Ispençiyari, Afiyet Bilimleri Fakültesi kabilinden alanlarda istihdam edilmektedir.

Kapsam böyle olunca ilanın çokça göze batmaması için kişinin “okullarda beslenme, çocuk gelişimi” gibi konularda çalışmaları bulunması istenilerek tabiri caizse atanacak adayın Çocuk Gelişimi programına ayrımsız şekilde uyması için hususi benzeri ceht gider edilmiştir.

Ilmî işler farklı disiplinler arası çalışmalara imkan vermekle alay malay, ilan edilen kadronun ön lisans programında olduğu, bu birimlerde çıktı amme-hususi sektörün gerekseme duyduğu nitelikli iz elemanlarının yetiştirildiği unutulmamalıdır.

Serencam adına, “Atı Alan Üsküdar’ı geçti üstelik Ahı Düzlük Sırat’ı Geçebilecek mi?” sözünden hareketle, bu türden adrese tasdik alımlarla grup arayan süreduran insanların ahını düz üniversite yöneticilerine konunun ağır boyutunu aynı kere henüz hatırlatmak isteriz!

Share: