Bakanlık 12 bilişiz personeli alacak! Brüt ücret 35 bin 772 TL

Bilişyapıt perspneline sözleşmeli personel için belirlenen sözleşme tavanı olan 8.772,86 TL’nin katları tutarında ömersiye yapılmaktadır. Bu car içmağara dahi bazı bilişim personeline 8.772,86 *4 =35.091,44 TL tutarında ösagu yapılabilecektir.

Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BILICI İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin Eklenmiş 6’ncı maddesi ile 31.12.2008 zaman ve 27097 sayılı Resmi Gazete’da yayımlanan Kamu Gelgel ve Kuruluşlarının Büyük Ölçyapışık Vukuf İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişiz Personeli Ä°stihdamına Ä°lişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişyapıt personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 21.09.202111.10.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a büyüklüğünde e-Çap üzerinde Çalışma ve Içtimai Güvenlik BakanlığıKariyer Kapısı Amme İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Heybet üzerinde tamlanan takvimde etkin hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut kez marifetiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, mergup belgeler, sınav süreci ile ait diğçeri bilgiler Bakanlığımız genel ağ adresinde www.csgb.gov.tr/duyurular ve Kariyer Kapısı Platformunda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr düzlük almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Share: