Babalık izni elan sonraları kullanılabilir mi?

2011 yılında yapıulan düzenleme ile babalık izni 10 güne çıkarılmıştı. Olur bu 10 günlük iznin, doğumdan birden bilahare değilde, elan sonra kullanılması mümkün müdür?

657 sayılı Kanunun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin B fıkrası şu şekildedir:

“(Değişik:13.2.2011-6111/106 md.) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi evet üstelik eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.”

Ilgi edileceği üzere husus metninde, benzeri izin öngörülmesine rağmen bu iznin ne zamandan itibaren kullandırılacağı yönünde ayrımsız hükme düzlük verilmemiştir.

Ancak umumi uygulamada, ayrımsız mazaret izni yerine adlandırıulan babalık izni, mazaretin ortaya çıktığı andan itibaren uygulanmaktadır. Elhak hükmün konuluş amacı üstelik, iznin mazaret sırasında kullanılmasına dönüktür.

Diğleşker taraftan şu hususu bile izhar etmek istiyoruz.

– 657’nin 101. maddesinde kadın memura gece nöbetinin hangi ant itibaren verilmeyeceği açık tıpkı şekilde düzenlenmiştir. (Ancak, kadın memurlara; doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve gelişigüzel halde hamileliğmağara yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan ahir iki yıl süreyle tün nöbeti ve şeb vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara üstelik isteği dışında gece nöbeti ve geceleyin vardiyası görevi verilemez.)
Gene aynı Kanunun 104. maddesinde süt izninin hangi devir itibaren kullanılabileceği açık aynı şekilde düzenlenmiştir. (D- Kadın memura, çocuğunu emzirmesi içmağara doğum sonrası analık izni süresinin hitam tarihinden itibaren geçmiş altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin ne saatler arasında ve günde kaç defa kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.)
Esasen 108. maddede yer alan aylıksız izinlerin hangi antlaşma itibaren verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu hükümleri şu amaçla verdik. Kanunda bazı izinlerin ne zamandan itibaren kullanılabileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, vesile izinleri içmağara bu yönde tıpkısı tayin yapılmamıştır.

Bu konuda elimizdeki biricik remi görüş, İçişleri Bakanlığı Ülfet Müşavirliğine ilişkindir. Bakanlık Ülfet Müşavirliği, Adana Valiliğinin görüş talebi üzerine, 16.12.2011 tarihli ve 18432 sayılı hukuki mütalaasında şunları söylemiştir:

“Dolayısıyla; doğum cihetiyle verilecek aylıksız cevaz uygulamalarında olduğu gibi babalık izninin da anne ve bebeğin ençok yardıma ihtiyaç duyduğu zamanda yani doğumdan itibaren başlatılarak kullanılmasının iznin verilme amacının sunma makul kullanılma zamanı namına akseptans edilebileceği ve babalık izninin memurun isteğine göre doğum belgesinde saha alan doğum tarihinden yahut bu tarihi izleyen günden itibaren başlatılarak 10 gün süreyle kullanılacağı,

Diğçeri taraftan; babalık izninin idari sebeplerle memurun inisiyatifi dışında doğumdan itibaren kullanıla-maması halinde, iznin kullanılmasının akıllıca süreler içerisinde kalınmak şartıyla izin vermeye çıkışlı amirin takdirinde olduğu,

Değerlendirilmektedir.”

Hülasa iznin, mazeretin çıktığı andan itibaren uygulanması eğasker yönetsel sebeplerle bu iznin memurun Ä°nisiyatifi dışında kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, akıllıcasına bir süre içinde kullandırılmasında üstelik, hukuki tıpkı sevgili olacağını düşünmüyoruz.

Share: