Bütün yönleriyle geliştirme ödeneği

Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlere verilen geliştirme ödeneği bütün yönleriyle ele aldık. GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NEDİR ?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde, “Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-kazançlı açıdan henüz bir iki gelişmiş yerlerde öğretim fail ve/yahut yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve mülhak gösterge toplamının 657 sayılı Fehamet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına büyüklüğünde geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin asıllar ve esaslar ile ululuk veya miktarları, bu ödenekten intifa süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğçeri hususlar Yükseköğretim Oturmuş ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Hükûmet Kararı ile belirleme edilir. Bu ödenek kaşe vergisi hariç herhangi bir alacak ve kesintiye tabi tutulmaz. hükmü düzlük almaktadır.

Kanun hükmünde tabir edildiği kabil, ülkemizde özellikle sosyo-ekonomik bakımdan daha beş altı gelişsunma yerlerdeki üniversitelerde veya ehliyetli sayıbirlikte öğretim elemanı sağlanamayan üniversitelerde görev yapmayı eklemek amacıyla öğretim elemanlarına “Geliştirme Ödeneği” verilmektedir.

Geliştirme Ödeneğinin öğretim elemanlarına verilmesine ilişmaksat asıllar ve esaslar ile bu ödenekten yararlanacak olan iller ise Bakanlar Kurulu tarafından 04/04/2005 tarihinde yürürlüğe konulan “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Değişmeyen”dahi belirleme edilmiştir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA VERİLİR ?

Bu ödenek öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda çalışarak çalışan öğretim elemanlarına verilmektedir.

Ayrıca;

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğçeri yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

2-Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla alay malay, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan namına usulüne akıllıca şekilde atananlara,

3-2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğretim elemanı ve öğrenci değişnişane programlarına ayrımsız yarıyıldan bir iki olmamak üzere katılan öğretim üyelerine,

Görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler içmağara fiilen görev yaptıkları sürece ödenmektedir.

Diğer taraftan, geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde eskimemiş kurulan yükseköğretim kurumlarının çalışarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması halinde ise bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya büyüklüğünde yemeden içmeden rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü kendisine atanmış öğretim elemanlarına ödenir.

KAPAT X

GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDEN HANGİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YARARLANAMAZ ?

Geliştirme Ödeneği aşağıdaki hallerde öğretim elemanlarına ödenmez. Bunlar :

– 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim içmağara sıkı dışına gönderilenler,

-2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,

-Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,

-Kısmi statüde çalışanlara,

HANGİ HALLERDE KESİNTİYE UĞRAR ?

Geliştirme ödeneği aşağıdaki hallerde kesintiye uğrar. Bunlar :

-Bir takvim yılında 15 günü aşan vesile izinlerinde,

-Benzeri takvim yılında 30 günü aşdakika hastalık ve refakatçi izinlerinde,

-2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca tıpkısı seferde 15 gün üzeri görevlendirmelerde ve ayrıca tıpkısı takvim yılında toplamda 30 günü aşan görevlendirmelerde.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR ?

Aşağıdahi hazırladığımız tabloda 7 bölgeden seçilen 7 ilde görev yapmakta olan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlilerinin geliştirme ödenekleri gösterilmiştir.

ŞEHİR

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Ardahan

(Gestalt)

350

2.839,83

2.264,68

1.648,19

571,55

1.143,10

Balıküsur

(Kalıp)

15

121,77

97,06

70,64

24,50

48,99

Giresun

(Form)

50

405,69

323,53

235,46

81,65

163,30

Şırnak

(Model)

350

2.839,83

2.264,68

1.648,19

571,55

1.143,10

Burdur

(Suret)

20

162,28

129,41

94,18

32,66

65,32

Niğüstelik

(Dalan)

40

324,55

258,82

188,36

65,32

130,64

Kütahya

(Forma)

30

243,41

194,12

141,27

48,99

97,98

Ä°llere göre geliştirme ödeneği oranları içmağara Tıklayınız.

Ağır Tamam KAPLAN

Share: