Aynı anda iki farklı lisansüstü eğitim yapılabilir mi?

Yapılan Değişiklikle Aynı Anda İkim Farklı Lisansüstü Eğitim Yapılabilir Mi?

20 April 2016 günlü Resmi Gazete’birlikte yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik”mağara Diğleşker Hükümler başlıklı 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında,

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda gürpedek aşkın lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve bitmeme edilemez.” hükmü kayran almaktadır.

Bu konu kapsamında değerlendirdiğimizde, Yükseköğretim Kurulunun ön lisans ve lisans düzeyinde getirdiği “aynı anda aynı düzeyde” örgün eğitimi kırıcı kararın, lisansüstü eğitimde üstelik uygulanacağı anlaşılmıştır.

2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında itibaren artık adaylar aynı anda gürpedek aşkın tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptıramayacaklar. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise bu hüküm uygulanmayacaktır.

Diğleşker taraftan, ait yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “

Bu Yönetmeliğmağara yayımı tarihinden önce aynı anda ani çok lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz

.” denilmektedir.

Bu nedenle, yönetmeliğin yayınlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden önce aynı anda aynı düzeyde Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapan adaylar ise lisansüstü eğitimlerine devam edeceklerdir.

Share: