Aynı anda iki üniversite hangi şartlarda okunabilir?

Bu yazımızda, yapılan bazı yasalı düzenlemeler sonrasında ne öğrenim seviyelerinin aynı anda okuyup okunamayacağı ile bilgilendirmelerde bulunacağız.

Sonuç yıllarda artan üniversite sayısına bağlı namına yükseköğrenime erişiz kolaylaştı. Öğrenciler artık istihdam odaklı tercih yaparak iş güvenceli bölümlere yoğunlaşıyor.

Bu minvalde, aynı anda iki örgün izlence derk etmek hayali kuranlar Yükseköğretim Kurulunun 2016 yılında almış olduğu karardan halen bitirmiş değtoprak !

YÖK tarafından 10 Şubat 2016 tarihinde alınanıaziz karar neticesinde; aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağı ancak örgün eğitimle bu arada açıköğretim ile uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptırabileceğine değişmeyen verilmiştir.

Bu değişmeyen doğrultusunda şu açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

– ÖSYS kılavuzunda vadi alan programlarda aynı seviyede iki örgün programa kayıt yaptırılamaz. Örneğin, örgün eğitimde bire bir üniversitede Makine Mühendisliği Bölümü okurken öğrenci başka benzeri yükseköğretim kurumunda veya aynı üniversitede örgün lisans programına kayıt yaptıramaz. Namzet hangi programda eğitimine sürmek istiyorsa diğerinden kaydını sildirmek zorundadır.

– ÖSYS kılavuzunda kayran alan programlarda farklı seviyede iki örgün programa kayıt yaptırılabilir. Örneğmağara, örgün eğitimde bir üniversitede lisans düzeyinde Ä°nşaat Bölümü eğitime bitmeme ederken başka bir üniversitede veya aynı yerde örgün ayrımsız ön lisans programına kayıt yaptırılabilir.

– ÖSYS kılavuzunda saha düzlük programlarda örgün ayrımsız programa kayıtlı iken, gelişigüzel üniversitesinin açıköğretim ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırılabilir.

Aynı üniversitede örgün eğitimine devam eden öğrenciler eğitimine bitmeme ettiği veya başka tıpkısı üniversitede açılan engin eğitim ön lisans yahut lisans programlarına kayıt yaptırabilir.

Zor Hakikat KAPLAN

Share: