Aylıksız izne ayrılan, tekaütlük kesintilerini birlikte öder mi?

Aylıksız izne ayrılan Azamet memuru, sebep aldığı maaştan elan fazlasını dümbelek ödemek zorunda kalır?

21 Nisan’de yayımladığımız haberde, aylıksız izne ayrılan Çap memurunun aldığı önceden maaşı elbette dümbelek ödeyeceğini tafsilatlı kendisine açıklamıştık. Tıklayınız.

Veri sonrasında, sitemize, namus borcu çıkarılan bordrosunu gönderen tıpkısı üyemiz, neden aldığı maaştan henüz fazlasını kalın kafalı vermek zorunda kaldığını sormaktadır.

Bilindiği amacıyla işyar maaşları ayın 15’inde başlangıçta namına ödenmektedir. 657 az Kanunun 164. maddesi layıkıyla çabucak tekaütlük ve ahiret yolculuğu halinde başlarken aylık et kafalı alınmamakta, bunun dışındaki ayrılmalar durumunda önceden maaş kalın kafalı alınmaktadır.

Peşin alınan maaşın henüz aşkın tıpkısı miktarla ansız alınmasının nedeni ise emeklilik kesintisidir. 5434 dar Zahmetli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesi layıkıyla, aybaşından sonraları görevlerinden ayrılanlardan parçalanmamış kesenek kesilmektedir.
İlgili hüküm şu şekildedir: “…Kamer başlarından sonraları vazifeden ayrılanların sakat mahiye yahut ücretlerinden bilcümle aidat alınır.”
Gene, 31. maddesi layıkıyla “Ay başlarından bilahare vazifeden ayrılanlar amacıyla ayrıldıkları ayın cümlesi fiili bakım müddeti” sayılmaktadır.

Ezcümle; Emekli Sandığı Kanunu layıkıyla, görevli 15’inden bilahare ayrılınca kendisinden bilcümle aidat kesilmekte, memurun ayrıldığı kamer fiili hizmet süresinden sayılmaktadır. Ayrıca kamu kurumu Emekli Sandığına ödediği keseneği kalın kafalı alamamaktadır. Maaşsız izne çıkılan kamer fiili hizmetten sayıldığı üzere, kamu kurumu Mütekait Sandığından alamadığı bilcümle keseneği aylıksız izne ayrılan memurdan almaktadır.

İşte bu nedenle maaşsız izne ayrılan ayrımsız Izzet memuru hemen aldığı maaşı değil, ayrıca Zahmetli ödenti miktarını bile ansız ödemek durumunda kalır.

Share: