Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine nasıp yapıldı

Milli Yetişek Bakanlığı, atanıp göreve gitmeyen 146 öğretmenin namına tayin yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, atanıp göreve gitmeyen 146 öğretmenin adına tayin yaptı.

Konuyla ilişkin Milli Terbiye Bakanlığı’ndan yapılan izah

Kontratlı öğretmenlerin melfuf tayin işlemi

Bakanlığımız resmi eğitim bilimi kurumlarına gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen tayin işlemlerinden, nasıp şartlarını taşımadıklarının anlaşılması zımnında atamaların fek edilmesi, atanılan göreve makbul bire bir vesile olmaksızın süresi zarfında başlanılmaması ya da nasıp hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan 146 pozisyona, kontratlı sarıklı istihdamına ait yönetmeliğin 15’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında 3 Çatlak 2020 tarihinde mülhak atama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Nasıp sonuçları için TIKLAYINIZ

Share: