Askerliğin sayılması üzere borçlanılması şart değil

Askerlik hizmetinin müktesep hak aylığında değerlendirilebilmesi için borçlanılması yiyecek değildir

Askerlik hizmetine ilişkin düzenleme, 657 az Oran Memurları Kanunu’nun 83. maddesinde düzlük almaktadır. Buna göre, “…muvazzaf askerlikte geçen süreler muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada edinim etmiş oldukları derecede adım ilerlemesi yapılmak aracılığıyla değerlendirilir.”

Bu düzenlemede, askerlik hizmetinin adım ve derecede değerlendirilmesi için borçlanılmasının gerektiğine dair bir vasıta düz almamaktadır. Bu nedenle askeriye süresi, borçlanılmamış olsa da memurun müktesep türe maaş ve derecesinde değerlendirilir.

Farklı taraftan, askerliğin ense basamaklı kadrolara atanma sırasında zahir değerlendirileceği bap ise gine 657’nin 68. maddesinde düzenlenmiştir. B maddede düz düzlük düzenlemeye göre, “muvazzaf askerlikte” geçen sürenin hacısı hocası 68/B kapsamındaki dip aşamalı kadrolara atanmada dikkate alınmaktadır. Tekrar bu düzenlemede birlikte, art dereceli kadrolara atanabilmek için askerliğin borçlanılması gerektiğine dayalı tıpkısı kayıt bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde borçlanılmayan muvazzaf askeriye sütresi;

1- Memuriyet hizmetinde değerlendirilir.

2- Memuriyet kıdeminde değerlendirilir.

3- Bayrılık aylığında değerlendirilir.

4- Emeklilikte değerlendirilmez. Askerlik hizmetinin tekaütlük yönünden değerlendirilebilmesi amacıyla borçlanılması gerekmektedir.

Bu hususa ilgilendiren kendisine yayımlanmış olan mufassal duyum üzere bakınız.

Memuriyetten geçmiş askeriye nerelerde hesaba katılır? Askerlik süresi memurun terakki tarihini değiştirir mi? Borçlanmamış olduğum askeriye süresini, hizmetime ekleyip, görevde yükselmeye başvurabilir miyim?

Share: