Asistan kalkmak üzere faziletli lisans yapıyor yahut yapmış almak kayıt mı?

Birçok lisans mezunu yahut lisans öğrenimine bitmeme fail öğrencilerin yer iri hedeflerinden birisi akademik kariyer yapmaktır. Akademik kariyerin baş yolu ise Araştırma Görevliliğinden geçmektedir.

Bir Nice lisans mezunu veya lisans öğrenimine devam fail öğrencilerin arz balaban hedeflerinden birisi akademik kariyer yapmaktır. Akademik kariyerin başlangıç yolu ise Araştırma Görevliliğinden geçmektedir.

Ancak, asistan olma hayali olan birçok arkadaşımızın kafasını karıştıran sağdan soldan duyduğu kusurlu bire bir bilgide şudur : “Asistan Olman İçin Faziletkâr Lisansa Başlamış yahut Bitirmiş Olman Gerekir !!!”

Bu kusurlu bilgiyi açıklamadan önceki Araştırma Görevliliği ile ilişik sizlere kısa bilgiler verelim.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MEVZUATTA GÖREV TANIMI NEDİR ?

2547 dar Yükseköğretim Kanununda Araştırma Görevlileri, “yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, tetkik ve deneylerde apotr olan ve çıkışlı organlarca sunulan ilgilendiren farklı görevleri eden tedrisat yardımcıları” namına geçmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ISIM HAKLARI NEDİR ?

ASISTAN maaşları akıbet dönemde yapılan iyileştirmeler sonucunda oylumlu ölçüde artmıştır. Asistan maaşları ülkemizde toprak havza tahavvül gösteren geliştirme ödeneğinden çevre sayı farkı 4000-5000 aralığında değişmektedir. Açık maaşlar amacıyla tıklayın.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ASGARİ ŞERAIT NEDİR ?

Bilindiği için, araştırı görevlilerinin üniversitelere alınmasına ilgilendiren asıllar ve esaslar “”Öğretim Üyesi Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Naklen yahut Alarga Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”le düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “ASISTAN kadrosuna başvurabilmek için en bir iki lisans mezunu koyulmak ve ilana önce başvuru tarihi itibarıyla otuz ilkokul yaşını doldurmamış tevessül etmek” hükmü düzlük almakta olup, asistan alımlarına ait hatta tıpkısı eşya bulunmamaktadır.

Yukarıdaki verilen bilgilerden da anlaşılacağı kabil Asistan kadrolarına başvurmak üzere minimal koşullar hemen lisans mezunu doğmak ve 35 yaşını doldurmamış olmaktır. Fakat, değme darülfünun araştırma görevlisi kadrosu ilan ettiğinden aynı hususi yiyecek tespit etmek zorundadır.

Burada üniversite çabucak lisans mezunu adayların başvurabilmesi amacıyla, örneğin “İşletme Bölümü Lisans mezunu kalkişmak” kabil hususi eşya koyabileceği gibi, ilişik şart belirleyip “İşletme Bölümü Lisans Mezunu Koyulmak. İşletme Anabilim Dalında Faziletli Lisans Yapıyor yahut Yapmış Kalkişmak” şartı koyarak alanında lisansüstü eğitimine bitmeme fail kişilerin başvurmasını birlikte isteyebilir. Bu ebat ağız ağıza üniversite rektörlüklerinin insiyatifinde olan bire bir durumdur.

Bu sebeple, araştırma görevlisi olma düşüncesi olan kişilerin Yükseköğretim Kurulunda düzlük kayran “AKADEMİK TAKIM İLANLARI menüsünde zar edilen kadrolarda aranan “Hususi Şartları” titiz incelemeleri gerekiyor.

Share: