ASISTAN alımlarında üstelik yavuklu imtihan kaldırılmalı!

Doçentlik sınavlarında yıllardır şikayet konusu olan ve andıran zamanda YÖK marifetiyle kaldırılan namzet sınav, Asistan alımlarında birlikte uygulamadan çıkartılmalı!

Bilindiği amacıyla, “Akademisyen Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Antre Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Talimatname”mağara 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası göre, “Giriş sınavı, sınav jürisi vasıtasıyla; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgelik becerisi ile rapor yeteneğini ölçecek şekilde vakit kaybetmeden aday, bu Yönetmelik kapsamındaki değişik kadrolar için ise zar edilen alanla ilgilendiren hikmet düzeyini ölçecek şekilde vakit kaybetmeden mukayyet yerine yapılır.” hükmü meydan almaktadır.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarınca car edilen kadrolardan yabancı şalter okutmanı ve komütatör kadroları ile ecnebi dilde yetişek fail programlara alınacak öğretim yardımcısı kadroları dış başka kadrolara (asistan, öğretim görevlisi, okutman, ehlivukuf) giriş sınavı takkadak kayıtlı kendisine yapılmaktadır.

Başka taraftan, 2010-2015 yılları ortada hesaplı Akademisyen Yetiştirme Programının (ÖYP) adına ülkemizin öncelikli alanları dikkate alınarak araştırma görevlisi yetiştirilmesine yönelik ilişkin yönetmelikte 21 Eylül 2016 tarihinde düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenleme sonucunda; seçkin yıl Merkezi Dümen Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki tedrisat elemanı kadroları için belirlenen nasıp izninin “arz çok yüzde yirmi kadarı” Yükseköğretim Yerleşmiş vasıtasıyla belirlenen rüçhan alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü yetişek yaptırılması için yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmektedir.

Bununla gelişigüzel, rüçhan alanlarda ilan edilen asistan kadroları için söz konusu yönetmelik göre yapılacak methal sınavının “YAVUKLU” adına yapılmasına müteveccih aranjman yapıldı. Yavuklu giriş sınavı jürisi genişlik birkaç aynı öğretim üyesi bambaşka ayrımsız ihtişam üniversitesinden doğmak amacıyla üç öğretim üyesinden oluşuyor ve aday sınav sonucu 70 puanın altında olanlar rate sayılıyor.

ADAY SINAVLARIN TÜMÜNÜ REDDETMEK LAZIM !

YÖK Başkanı Prof. Dr. Kadınsız SARAÇ, Doçentlik Sınavı ile ait 28 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada; “Yavuklu imtihan aşamasının garip şekilde akım ettiği yönünde yıllardır şikayet olduğunu, binlerce adayın ahit açısından yaşadığı sıkıntılar birlikte dikkate alındığında mağduriyetler yaşandığının görüldüğü, bunun üzerine konunun üstünde yeniden buyurmak gerektiğine değişmeyen verdiklerini ve bunu üniversitelere sorarak kıymetlendirme açmak istediklerini, sözlü sınavdan kaynaklanan teessürat zımnında mevcut sistemde önce aşamada makbul doçentlik referans şartlarının aranmasına devam edilmekle gelişigüzel, yavuklu sınav şartının kaldırılması konusunda üniversitelerin görüşünü sorduklarını, ÜAK eliyle im ve gayrı minimum şartları realizasyon ettiğine dair verilecek vesika sahibi adayların doçentliğe yükseltilerek atanması aşamasının üniversitelerce yürütülmesi ve üniversitelerin ÜAK tarafından belirlenen minimal kriterler üzerine arttırma kriterler koyabilmesi veya bu kriterlerle yetinebilmesi konularında düşünüm beklediklerini, Türkiye’de 37 bin koruyucu doçentin bulunduğunu, arzuladıkları sistem hayata geçirilirse daha çok doçentliğin ikinci aşamasının üniversitelere bırakılacağını, sözlü imtihan şartının kaldırılacağını ve üniversitelerin kendi kriterlerini kendilerinin belirleyebileceğini” tabir etti.

Bu açıklamalar sonra sabık ant içre yakın tarihte yayımlanan 7100 az Yasa ile doçentliğin namzet aşaması yükseköğretim mevzuatından kaldırıldı.

Bu düzenlemeden sonraları, “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Antre Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in melfuf 1 inci maddesi uyarınca, rüçhan alanlardaki asistan kadrolarına başvuran adayları neden sözlü sınava tabi tutmaya devam ediyoruz? Aynı tarafın eksikliğini düzeltmeye çalışırken ilerleyen süreçte önümüze gelecek sıkıntıları neden ayn ardı ediyoruz ?

Umarız ki çok geç kalmadan Yükseköğretim Müesses Araştırma Görevlisi alımlarında de sözlü sınav anlamsızlığını gündemine alır !

Share: