Arsıulusal İlişkilerde 10 çağ var. Biri seçilip diğerleri dışlanabilir mi?

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) eksper personel alımında Politika Bilimi ve Arsıulusal İlişkiler bölümüne başvuru hakkı tanırken, “Uluslararası İlişkiler” bölümü mezunlarının başvurusunu ise kabul etmedi. Departman denklikleri KPSS yeğleme kılavuzlarında düz düzlük format kodlarında vadi almakta olup, yekpare kurumların bu belirlemeye dikkat etmesi gerekmektedir.

Dicle Kalkınma Ajansı, Çatlak yayında yayımladığı ilanda, 9 bilirkişi personel alacağını duyurdu. Tıklayınız.

Ünsiyet, İktisat, Amme Idaresi, ÇEKO, Politika Bilimi ve Amme Idaresi, Politika Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri ve Turizm İşletmeciliği alanları üzere 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Fakat, DİKA hemen isimlerini yazdığı kürsü mezunlarının başvurmasına imkanı tanımış, KPSS kılavuzlarında saha kayran denkliklere ise düz vermemiştir.

KPSS Tercih Kılavuzlarında seksiyon denkleri meydan almaktadır. (Tıklayın.) Söz Gelişi Arsıulusal İlişkiler bölümüyle analog bölümler 4507 kodunda hep olup bu kapsamda meydan kayran bölümler şu şekildedir:

“Arsıulusal İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Arsıulusal İlişkiler,
Küresel ve Uluslararası İlişkiler,
Global Politika ve Uluslararası ilgiler,
Arsıulusal İlişkiler ve Avrupa Birliği,
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Arsıulusal İlişkiler ve Deniz Güvenliği,
Siyaset Bilimi,
Içtimai ve Siyasal Bilimler”

Kâh ziyaretçimiz, DİKA’nın, car metninde “Yöntem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” bölümüne kayran verdiği üzere “Uluslararası İlişkiler” bölümü mezunlarının başvurusunu kabul etmediğini belirtmektedir.

KPSS yeğleme kılavuzlarında yer alan durum kodları bire bir zamanda çağ denkliklerini göstermektedir. Bu nedenle, benzeri amme kurumu niteliği taşıyan tam kurumların, lokalize olan kurallara uyması gerekmektedir.

Share: