Araştırma Üniversitesi’nin 4/B alımında online müracaat gelgel sistemi yok!

Boğaziçi Üniversitesi pandemi koşulları olması karşın kontratlı asayiş personeli alımında şahsen başvuru istiyor.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 14 Temmuz 2021 günlü Resmi Gazete’bile 18 Erkek/7 Avrat almak amacıyla bütün 25 asayiş görevlisi alımı geçmek amacıyla ilana çıkılmıştır.

söz konusu ilanın başvuru şartlarını incelediğimizde adayların ilanın Resmi Gazete ‘dahi neşir tarihinden itibaren 15 dönme süresince yukarıdaki belgeleri tamamlamak vasıtasıyla; Üniversitenin Personel Kat Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerektiği, kere yolu ile yapılan başvuruların ise akseptans edilmeyeceği rapor edilmiştir.

COVİD-19 sürecinin getirdiği şehirlerarası ulaşım zorlukları, içtimai hayatı engelleyen farklı konularda arz alıngan olması gereken darülfünun yöneticilerinin halen bizzat müracaat ısrarını anlamakta zorlanıyoruz. Bir zamanda araştırma üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesinin programcı kadrosu çokça yalın kat ayrımsız yazılımla adayların başvurularını elektronik ortamda alabilecek tıpkısı müracaat sistemi oluşturabilir. Hatta bu kapsamda halihazırda online müracaat kayran gâh devlet üniversitelerinden ayrımsız sistemi kendilerine kurmalarını isteseler kurumlar arası yardımlaşma ve işbirlikleri kapsamında benzeri Araştırma Üniversitesine seve seve ücretsiz yardımcı olup ayrımsız sistemi Boğaziçi Üniversitesinin de kullanımına sunacaklarına eminiz.

Boğaziçi Üniversitesinin ilanda seçkin hangi büyüklüğünde asayiş görevlilerine kabile-kilogram yönünden tıpkı bunama koyduğu için bizzat başvuru ahzetmek zorunda kaldığı düşünülse dahi, buna dair namına adayların bulunduğu illerdeki afiyet kurumlarından başvuru tarihleri içerisinde münfail klan-kilogram ölçümlerine dair vesaik öğün yolu ile yahut elektronik ortamda alınabilir.

Özetle, 2021 yılında ulusal düzeyde zar edilen kadrolarda bizzat başvuru şartının aynı araştırma üniversitesince aranmasını akıllıcasına bulmadığımızı izah etmek isteriz. Ister adaylara basitçe olması, gerekse rekabeti daha da yükseltmek üzere nöbet yolunun veya dijital sistemlerin hayata geçirilmesini kendilerine tavsiye mektubu ederiz.

Share: