ARAŞTIRMA GÖREVLISI uzmanlık kadrosuna pekâlâ intikal yapar?

Izzet üniversitesinde Araştırma Görevlisi yerine fariza yapmakta olanlar Uzman (Akademik) kadrosuna nasıl geçiş yapar?

ISTIFHAM:

Merhaba. Benzeri üniversitede araştırma görevlisi namına fariza yapıyorum. İngilizcem var. Kükremek zımnında Ankara’ya terk etmek istiyorum. Bilirkişi namına bambaşka ayrımsız kuruma geçebilir miyim ?

CEVAP :

Üniversitelerde tedris elemanı kadrolarına atamalar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” düzenlenmiştir.

Mezkür yönetmeliğin “Umumi Koşullar” antetli 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında;

(1) Bu Talimatname kapsamındaki tedris elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 mahdut Kanunun 48 inci maddesinde tamlanan şartları germek,

b) akademisyen dışındaki talim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten yeryüzü birkaç 70, Yükseköğretim Kurulu eliyle akseptans edilen merkezi ecnebi dil sınavından en az 50 fakül veya eşdeğerliği kabul edilen tıpkı sınavdan bu fakül muadili ayrımsız benek almış kalkmak

Şartları aranmıştır.

söz konusu yönetmeliğin “Hususi Şerait” antetli 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Ehlivukuf ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek amacıyla en bir iki tezli efdal lisans mezunu almak veya lisans mezunu girmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında genişlik beş altı iki yıl deneyimli tutmak gerekir.” hükmü saha almaktadır.

Anılan yönetmelikte, Uzmanlığa başvurabilmek amacıyla umumi ve hususi şartlar ifade edilmiş iken, halen yükseköğretim kurumlarında akademisyen harici tedris elemanı kadrolarda fariza yapmakta olanların kurumlar arası nakille üniversitelerde ayrıksı benzeri kadroya geçişlerine imkan sağlayan tıpkısı düzenlemeye kayran verilmemiştir.

bu bakımdan, halen araştırma görevlisi yerine görev yaptığınız kurumdan bambaşka bir yükseköğretim kurumunda Uzman kadrosuna geçebilmeniz üzere aşağıdaki şartların sırasıyla oluşması gerekmektedir.

-Üniversite tarafından ekip ilanın yapılması,

-İlandaki umumi ve hususi şartları taşıyor olmanız,

KAPAT X

-Yapılacak ön değerlendirme ve methal sınavlarında muvaffakiyetli olmanız,

-Kazandığınız üniversite vasıtasıyla muvafakat eliyle naklen atanmanız.

Yukarıda yaptığımız izahat çerçevesinde; halen Asistan kadrosunda bulunanlar ancak yeniden car ve imtihan sürecini tamamlayarak naklen bambaşka üniversitelerde ehlivukuf kadrosuna geçiş yapabilirler.

Share: