Araştırma görevliliği için imdi faziletkâr lisans yapıyor olma şartı aranacak!

7033 az Kanunla yapılan aranjman sonucunda araştırma görevlisi kadrolarına bundan sonra lisans mezunları başvuramayacak !

Bilindiği üzere, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 basit Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Kâh Yasa ve Yasa Mesabesinde Kararnamelerde Uymazlık Yapılmasına Dayalı Kanun”un katma 18 inci maddesi ile 2547 az Yükseköğretim Kanununa eklenen ekleme 38 inci maddesinde; “Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede tamlanan usule makul yerine 50 nci maddenin bir numara fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en aşkın %20’si doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde koruyucu doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri amacıyla arz birkaç bire bir eğitim-öğretim yılı mikro ortamında veya ensiz dışında farklı tıpkısı yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre mahdut zarfında başka benzeri yükseköğretim kurumlarındaki doktora yahut sanatta yeterlik yetişek süreleri üzere mecburi bakım yüklenemez.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 01 Aile 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu husus ile fehamet yükseköğretim kurumlarında birlik araştırma görevlisi atamaları 2547 sınırlanmış Kanunun 50/d maddesine göre yapılmaya başlanmıştır.

2547 dar Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesinde; “Lisansüstü tedrisat yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri kadar, herhangi bir defasında benzeri sene için kalkmak amacıyla asistan kadrosuna birlikte atanabilirler.” ifadesi kayran aldığından, 2547 mahdut Kanunun ekleme 38 inci maddesi ile getirilen düzenleme sonucunda üniversiteler yoluyla sunulan tamam ilanlarda daha çok “lisans mezunu başlamak şartı” getirilemeyecektir. Verilecek ilanlarda mutlak ayrımsız lisansüstü eğitime devam şartı aranacaktır.

Bu kapsamda; 01 Karı 2018 tarihi itibarıyla Büyüklük Üniversiteleri yoluyla verilen asistan grup ilanlarında aşağıda tamlanan örneklerdeki gibi şartlara düz verilmeye başlanmıştır. Bknz : EMSAL İLANLAR

1- …… Lisans mezunu almak. Bu alanda Tezli Erdemli Lisans Yapıyor almak.

2- …… Lisans mezunu girmek. Bu alanda Tezli Faziletkâr Lisans yahut Doktora Yapıyor kalkmak.

3- …… Lisans mezunu görünmek. Bu alanda Doktora Yapıyor koyulmak.

4- …… alanda Tezli Efdal Lisans Yapıyor olmak.

5- …… alanda Doktora Yapıyor başlamak.

Son olarak, üniversitelerden yeni çıkışlı adına araştırma görevlisi hayali olan arkadaşların kesin alanları ile ait öncelikle tezli faziletkâr lisans programlarına vasıta olmaları kadro ilanlarına başvurularda kendilerine üstünlük sağlayacaktır.

Çetin Dürüst KAPLAN

Share: