Araştırma görevlisinin et kafalı dönüşü

Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadroları, “öğretim üyesi” kendisine adlandırılmaktadır. Bu kadrolar dışında mütezayit diğçeri akademik kadrolara nasıl nasıp yapılacağı YÖK tarafından yürürlüğe konulan benzeri yönetmelik tarafından düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte bugün ÖYP programları bağlamında bire bir değişiklik yapılmıştır. Detaylar içmağara başlığa tıklayınız.

ESKİ HÜKÜM

Muafiyet
BAP 14 – (1) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, iz yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu ekip unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrıulan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında yahut başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; iz yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı açkı şartı aranmaz.

YENİ HÜKÜM

“BAP 14 – (1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 günlü ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışkesit olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrıulan öğretim elemanlarının çalışkesim oldukları yükseköğretim kurumlarında yahut başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Yerleşmiş kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile çığır yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı açkı şartı aranmaz.”

“GEÇİCÄ° BAP 2 – (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Oturmuş kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilişkin Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans umumi paye ortalamasının % 35’i, ALES puanının %50’si, varsa yabancı komütatör puanının %15’i temel alınarak, tayin yapılabilir.”

YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ANLAMI

Yapıulan değişiklik anne namına, Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Oturmuş kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurularda yabancı komütatör şartı aranmayacağına ilişkindir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NASIL GERİ DÖNER

Daha önce tıpkısı yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, ehlivukuf, lektör namına çalışanların, üniversitedeki görevlerinden ayrılmaları halinde nasıl dümbelek dönebileceklecekleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ä°lişamaç Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğmağara” 14. maddesinde düzenlenmiştir. Yukarıdahi, metnine kayran sunulan 14. yön hükmüne göre dört grup personelde, merkezi sınav şartı aranmamaktadır.

Merkezi sınavdan muaf olanlar

a-Doktorasını tamamlamış olanlar,
b- 29/6/2009 günlü ve 2009/15153 sayılı Kabine Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,
c- çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Müesses tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar,
d- yönetmeliğmağara yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kol unvanlarında çalışkesit olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrıulan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurular,

Bu hüküm gereğince örneğmağara tıpkı üniversitede elan önce araştırma görevlisi namına çalışmış olanlar için, ilan edilmiş bir araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda merkezi sınava girmiş olma şartı aranmamaktadır. Bire Bir başka deyişle daha önce araştırma görevlisi namına çalışmış olanların, çekilme ettikten sonradan yeniden araştırma görevlisi kadrosuna dönüşlerinde, ALES’e girmiş olması gerekmemektedir.

Share: