Anlatım kayran askeri personelin maaşı kesilecek

Bazen askeri personel bindirim yapılırken, afiyet raporu alanların maaşlarında ise kesinti yapılacak

2014 yılı TSK yan ödeme kararnamesinde değişiklik yapıldı. 15 Aile 2014 tarihi itibariyle onaylanan kararname uyarınca, kâh personele ilave bindirim verilirken, ara sıra durumlarda dahi aylıklardan boşluk yapılacaktır.

Kararname mucibince,

– Kumandanlık görevlerine atananlara arttırma ödence verilecektir.

– Şarki ve Güneydoğu’daki bakım garnizonlarına 3. öğün gidene ilave ödence verilecektir.

– Bölük astsubaylığı görevini yürütenlere ilave ödence verilecektir.

– Sağlık kurulu raporları ve yatarak görülen tedaviler aut olmak için, 1 yılda 15 günden aşkın dinlenme raporu alanların maaşları kesilecektir.

– Spor yapamaz raporu alanların maaşları kesilecektir.

– 3 aydan çok görevinden ayrılanların komutanlık tazminatı vekalet edene verilecek.

– Tayyareci tazminatlarına 617 teklik ile 925 lira arasında zam yapıldı.

– Başkan yardımcılığı kadrolarına atananlara ilave ödence verilecek.

– Askeri doktorlara zam yapıldı.

– Özel kuvvetlerdeki personele zam yapıldı.

TSK’nın hazırladığı ve Karanet ile Gelkur intranet ağlarından yayımlanan detaylı tablo şu şekildedir:

S. no Bahis Artış (TL) 1 Komutanlık görevine atanan savaşçı dershane Tgm./Ütğm.lere arttırma ödence verilmesi Maaş ilave 102 TL 2 Kumandanlık görevine atanan muharip sınıf Astsb.lara ilave tazminat verilmesi Aylık arttırma 82 TL 3 Komutanlık görevine atanan muharip sınıf Mahirane. J.lara ilave ödence verilmesi Mahiye ilave 71 TL 4 Kumandanlık görevine atanan muharip dershane Dirayetli. Erb.lara arttırma tazminat verilmesi Mahiye arttırma 71 TL 5 Şark ve Güneydoğu Rum Bölgelerinde düz alan sıralanmış hizmet garnizonuna 3. kez yahut elan çok sayıda atananlara bizzat buralarda görev fora etmek kaydıyla arttırma ödence verilmesi Subaylara maaş :300 TL
Astsubaylara aylık: 280 TL
Bilirkişi J./Dirayetli. Erb.lara: 205 TL 6 Apotr sınıf hane ve ilişki astsubaylarına arttırma ödence verilmesi Mahiye ilave 102 TL 7 Muharip sınıf kısım, angajman ve batarya astsubaylarına ilave ödence verilmesi Maaş arttırma 185 TL 8 J. Gn. K.lığındaki koruyucu derslik kısım idari işlemler astsubaylarına arttırma tazminat verilmesi Mahiye ilave 234 TL 9 J. Gn. K.lığındaki savaşçı sınıf hane yönetsel işlemler astsubaylarına ilave ödence verilmesi Maaş arttırma 316 TL 10 Koruyucu dershane ikmal astsubaylarına ilave tazminat verilmesi Maaş arttırma 234 TL 11 Savaşçı dershane mezuniyet astsubaylarına arttırma ödence verilmesi Maaş ilave 316 TL 12 İstirahat alanların maaşlarının kesilmesi (Keyif yerleşmiş raporları ve yatarak tanıdık tedaviler hariç tutmak üzere bir takvim yılında 15 günden aşkın alınan istirahatlar üzere, süreye kapalı adına aylık kamu kopukluk yapılması) Rütbeye göre değişecek şekilde;
Subaylara mahiye: 350- 1250 TL
Astsubaylara mahiye: 210-560 TL
Eksper J.lara mahiye: 160-500 TL
Ehlivukuf Erb.lara aylık: 160-260 TL 13 Göreve bitmeme etse bile; “Spor yapamaz”, “Ayrıntılı vuzuh yürüyemez”, “Ağırbaşlı bedeni faaliyetlerden muaftır” vb. istirahat alanların maaşlarının kesilmesi (15 günden aşkın muafiyetler amacıyla süreye mecbur adına maaş 1/3 kesinti yapılması) Rütbeye bakarak değişecek şekilde;
Subaylara maaş: 120- 420 TL
Astsubaylara mahiye: 70-190 TL
Bilirkişi J.lara maaş: 55-160 TL
Bilirkişi Erb.lara aylık: 55-85 TL 14 3 kamer ve vücut süreyle (dinlenme, ağırşak vb.) görevinden ayrılanların kumandanlık tazminatlarının kesilerek vekalet edenlere verilmesi 150-658 TL 15 Bl. ve Bt. K. binbaşılara arttırma kumandanlık tazminatı verilmesi Maaş arttırma 123 TL 16 Zümre seviyesindeki kaymakamlık Cingöz Komutanları ile İl Mrk. Cingöz Komutanlarının komutanlık tazminatlarının ödenmesinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi Duraksama dolayısıyla eskik ifa yapılanlara aylık 329 TL ilave komutanlık tazminatı verilmesi 17 Kısım seviyesindeki İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İl Mrk. Uyanık Komutanlarının komutanlık tazminatlarının ödenmesinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi Duraksama dolayısıyla eskik ifa yapılanlara mahiye 246 TL ilave kumandanlık tazminatı verilmesi 18 Başbuğ yardımcısı kadrolarına atanan personele atandığı takım karşılığı komutanlık tazminatlarının ödenmesinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi Kararsızlık zımnında eskik ifa yapılanlara aylık 300-600 TL arttırma kumandanlık tazminatı verilmesi 19 Askeri okullardaki sınıf subayları/dershane amirleri/ mektepli amirlerine ilave komutanlık tazminatı verilmesi Maaş arttırma 205-329 TL 20 Uçucu tazminatlarının arttırılması (13. yıldan itibaren) Pervaz bakım yılı 13 sene olanlara: 617 TL,
Pervaz hizmet yılı 14 yıl olanlara: 719 TL,
Uçuş bakım yılı 15 yıl olanlara: 822 TL,
Uçuş bakım yılı 16 sene ve vücut olanlara: 925 TL, 21 Teröristle mücadele harekatı icra edilen 13 İl’in (1. derece nazik iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van) birliklerde işyar tabiplere ilave tazminat verilmesi Maaş 617 TL 22 Süleyman Şah Tırsmak Karakolu personeline tazminat verilmesi Subaylara maaş: 308 TL,
Astsubaylara maaş: 257 TL
Ehlivukuf J. Çevrimli. Erb.lara: 205 TL 23 Özel Kuvvetler Ekol K. lığı bünyesindeki taburlarda görev fail personele ilave tazminat verilmesi Subaylara mahiye: 617 TL,
Astsubaylara aylık: 462 TL
Eksper J. Yırtıkça. Erb.lara: 308 TL 24 Hususi Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde fariza özne Mahdut Dışı Harekata Tedarik Yazıhane Müdürleri/ tarz Amirlerine ilave ödence verilmesi Subaylara aylık: 246 TL
Astsubaylara mahiye: 185 TL 25 Dz. K.K.lığının yüzer birimlerinde vazifeli deniz gelgel kontrolörü/ deniz müstakbel çekicilik kontrolörlerine ilave tazminat verilmesi Subaylara maaş: 61 TL,
Astsubaylara aylık: 41 TL 26 12 Son Teşrin 20012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sınırlanmış Yasa ile belediye sınırlarının değişmesi ile alay malay ebat dışına çıkacak personelin mağduriyetinin önlenmesi kapsamında toprak/ ilçe merkezleri dışındaki uyanık karakollarına vazifeli personele ödenen tazminatlardaki tereddütlerin giderilmesi Subaylara aylık: 61 TL,
Astsubaylara mahiye: 51 TL,
Eksper J./Erb.lara maaş: 41 TL

Share: