Amme kurumlarının memurları çağdaş imha yöntemi

Memuriyete başlarken istenen evraklarla alay malay Dünyalık Beyanında bulundum. Bu beyanımda Şubat/2012 birlikte (memuriyete başlamadan önce) sözleşmesini yaptığım ve peyderpey taksitlerini ödediğim EMÄ°NEVÄ°M sözleşmesini bildirmedim. Çünkü bu ayrımsız borçlanma değdevlet, artırım şdolaşık olduğu içmağara (çünkü beyninde herhangi bir gayrimenkul, tapu vb. tıpkı şey namevcut) dünyalık bildirim beyanında bildirmedim. Buraya ödediğim taksit miktarı maaşımın 5 katına ulaştığında eklenmiş servet beyanı ile Şubat/2013 bildirimde bulundum. Burada aynı kaç sorum olacak:

1- Eminevim’le yaptığım sözleşme mülk bildiriminde belirtilmesi gereken tıpkı husus muydu?

2- Aday memurlar mal beyanı ve Eklenmiş Mal Beyanından ne büyüklüğünde sorumludurlar?

3- Aday memurların yukarıdaki disiplin cezasını alması yerinde uygulanabilirliği var mıdır? (namzet memurların derece ilerlemesi yapılmıyor.)

Dünyalık beyanı, memurların (namzet yahut kibar) genişlik aşkın sıkıntıevet düştükleri konuların başında gelmektedir. Kamu kurumunun bereketli niyeti veya kötü niyetine göre aplikasyon değişmektedir. Özellikle de en fazla sıkıntı mülhak servet beyanında yaşanmaktadır. Birçok memurun Mülk Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’te saha düzlük etraflı detayları bilmesini beklemek doğru ayrımsız yaklaşım değildir.

Bu Yönetmeliğmağara 8 inci maddesinde mülk bildiriminin konusu maddeler halinde belirtilmiş ve burada meydan düzlük servet tebligat konularının mülk beyannamesi verilmesi lazım olan sürelerde verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Umumi servet beyan dönemi ise sonu (0) ve (5) ile biten yıların sunu geç Şubat ayı sonudur. Burada belirtilmeyen benzeri hususun beyana tabi olması söz konusu değildir ve kimesne da bildirge isteyemez.

Yönetmelikte saha düz eklenmiş dünyalık bildiriminin verilme zamanı

Bu Yönetmeliğin Melfuf mal bildirimi başlıklı 10 uncu maddesinde ise; ‘…mal varlıklarında öbuğulanmış aynı değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen ayrımsız kamer içinde yıpranmamış edindikleri para, doğruluk, dirimlik, alacak ve borçlara münhasır girmek üzere katma mal beyanı yöneltmek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, matlup yahut dirimlik sağlanması yahut borçlanılması, mal varlığında öbuğulanmış değişiklik sayılır.’ hükmüne meydan verilmiştir.

Gene bu Yönetmeliğmağara 8 inci maddesinde ise; memurların kendilerine ödenen kesin aylık tutarının beş katından aşkın değer ve tutarındaki artışın bildirme edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler gereğteferruatlı makul bir tutarın altında vadi düzlük mal varlıklarının beyan zorunluluğu birlikte bulunmamaktadır. Çünkü, Yönetmelikle genel bildirme döneminde başka menkullerin tutarı dikkate alınmaksızın beyan zorunluluğu getirilmişken katma para beyanında edinilen malın hem mahiyet hem da miktarının birlikte dikkate alınması gerektiğinden kemiksiz aylık tutarının beş katından birkaç tutardaki servet edinimlerinin beyan zorunluluğu bulunmadığını düşünüyoruz. Ancak, gayrimenkullerin katma bayanı üstüne tartışma olduğunun üstelik bilinmesi gerekmektedir. Konuyu anlamayan tıpkı amirin eline düşülürse durumun aheste olduğu bilinmelidir. Şayet Yönetmelik maddesinde geçyer ‘üs ve miktardaki malın iktisabı’ ifadesi ‘üs yahut miktardaki malın iktisabı’ şeklinde ifade edilmiş olsaydı, o ant gayrimenkullerle menkuller ayrı ayrı dikkate alınmalıydı. Fakat, böyle benzeri ayrıma gidilmediği açıkça görülecektir.

Süresinde para bildiriminde bulunmamaktan ne anlaşılmalıdır?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını derk etmek için tıklayınız.

Share: