Amme görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime serencam verilir mi?

Kamu görevlisine hakaretten kıran 1 yıl kodes cezası düz kişinin sözleşmeli personel olması tür olmadığı üzere eğer sözleşmeli personel ise da sözleşmesinin nakız edilmesi gerekmektedir. Fakat, mahkumiyetin servet cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının ansız bırakılmasına değişmeyen verilmesi halinde ise idare eliyle sözleşmenin feshi tür değildir. Istifham: Bir ululuk kurumuna sözleşmeli personel kendisine atandım. Şahsıma kamu görevlisine hakaret suçlaması ile ukubet davası açılmış. Burdan alacağım seçme ceza benim memuriyetimi etkiler mi?

Yanıt: Amme görevlisine cebin görevinden ortalık hakaret suçu Türk Ukubet Kanunu’nun 125. maddesinin üçüncü fıkrasında aranje olup, cezanın ast sınırı en birkaç tıpkı yıldır. Hakaret suçu, isteyerek işlenen aynı suç olup, kusurlu zifos kanunda düzenlenmemiştir. Kanunun 130. maddesine bakarak bile suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete sınırlanmış değildir. Bu yönüyle telif hakkı kapsamına üstelik girmemektedir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12. maddesinin önceki fıkrasında, Kontratlı adına çalıştırılacakların, ilişkin kurumun saptayacağı hususi koşulların yanında, 657 sınırlanmış Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı madun bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.” hükmü kayran almakta olup, eklenmiş 6. maddede ise işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden rastgele birinin bilahare kaybedilmesi halinde, itilaf ait kamu alım ve kuruluşlarınca tek yanlı feshedilmektedir.

657 çevrilmiş Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı madun bendine bakarak ise, bile bile işlenen bire bir suçtan belde tıpkı yıl veya elan çok süreyle mahpushane cezasıyla mahkum doğmak işyar olmaya engel tıpkısı durumdur. Bire Bir şekilde memuriyetteyken bu şekilde mahkum olunması halinde memuriyete alınma şartları kaybedilmiş olduğundan fariza sona ermektedir. Esaslarda yapılan yöneltme cihetiyle düşünülerek işlenen ayrımsız suçtan hava tıpkı sene ve üst mahkumiyet düz yaşama kontratlı personel namına atanamamakta, kontratlı personel ise sözleşmesi feshedilmektedir.

Akıbet yerine;

1- Amme görevlisine görevinden dolayı hakaret sebebiyle 1 yıl veya henüz aşkın kesiksiz kesinleşmiş tıpkı mahkumiyet halinde sözleşmeniz idare eliyle feshedilecektir.

2- Fakat, mahkumiyetin mal cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının idraksiz bırakılmasına değişmeyen verilmesi halinde ise hile tarafından sözleşmenin feshi kabil değildir.

Share: