Almanak müsaade hakkı varken mazeret izni verilebilir mi?

Memura, yıllık müsaade hakkı varken vesile izni verilebilir mi?

Oran memurlarının almanak müsaade hakkı 657 çevrilmiş Kanunda düzenlenmiştir.

Örneğin Kanunun 102 ve 103. maddelerinde almanak iznin elbette verileceği düzenlenmiştir.

Kanunun 104. maddesinde ise vesile izinleri düzenlenmiştir. Fakat kulp izinleri ikiye ayrılmıştır.

1. TÜR MAZARET İZİNLERİ

1. çeşit bahane izinleri idarenin takdirne kapalı sıfır izinlerdir. Doğum, babalık, izdivaç veya ahiret yolculuğu gibi durumlarda verilen izinler idarenin takdirne sınırlanmış değildir. Mazeretin oluşması halinde bu iznin verilmesi gerekmektedir.

2. SOY KULP İZİNLERİ

2. soy kulp izinleri ise yeniden 104. maddede aranje olup, bu kulp izinlerinin verilebilmesi için idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Buna ait özellik şu şekildedir:

“(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya çıkışlı amir, ilde ilbay, ilçede ilçebay ve sınırlı dışında diplomatik maksat şefi aracılığıyla, vahit amirinin muvafakati ile bire bir yıl içinde global veya bölümler halinde, mazeretleri cihetiyle memurlara on çevrim müsaade verilebilir. Yokluk halinde öğretmenler hariç oluşmak amacıyla, tıpkısı usülle on bölüm elan vesile izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci posta sunulan bu cevaz, yıllık izinden düşülür. “

YILLIK İZİN VARKEN BAHANE İZNİ VERİLEBİLİR Mİ?

Yukarıda de belirtmiş olduğumuz amacıyla, 1. zümre vesile izinler için idarenin takdir hakkı yoktur. Bu mazeretler oluştuğunda idarenin bu izni zaten vermesi gerekmeketdir. İdare antrparantez bu kişinin almanak izni var mı, yok mu diyerek bakamaz.

Ancak ikinci çeşit vesile izinlerinde idarenin takdir yetkisi vardır. İdarenin takdir yetkisi olması, yıllık izin varken bahane izni verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Doğrusu peş ülfet normu olan 657 basit Kanunda, almanak izin var iken ölçüm vabeste vesile izninin verilmeyeceği şeklinde kısıtlayıcı aynı egemenlik bulunmaktadır. Dolaysıyla almanak izin hakkı varken bile, idarenin takdir tutkun mazeret izni vermesinde yasal yerine bir sevgili bulunmamaktadır.

Ayrıksı taraftan, bu hakkın kötüye kullanılmaması amacıyla, uygulamaya temel görüşler veren Ululuk Personel Başkanlığı kâh hususlara dikkat çekmiştir. 2013 yılında çıkarılan Mütalaalar Özel Bülteninde da kayran verilen 04 Nisan 2011 güneş ve 3419 çevrilmiş düşünüm bakarak,

1- İdarenin takdirine sınırlı vesile izninin yıllık izne arttırma tıpkı cevaz kabilinden görülmemesi gerekmektedir.

2- İdare, takdire sınırlanmış vesile iznini verirken mazeretin niteliğine bakmalıdır. Uzanım namına kebir görülmeyen mazeretler üzere memurin yıllık izne yönlendirilebilir. Bu konudaki takdir hakkı idarededir.

KAPAT X

3- 657 sınırlanmış Kanunun 104/C bendi verilecek olan izinler 10+10 gündür. Fakat ikinci 10 günlük izinler yıllık izinden düşülür. Antrparantez ikinci 10 günlük izinler öğretmenlere verilmez.

Henüz evvel memurlar.net editörleri tarafından sunulan görüşü kaplamak için tıklayınız.

Share: