Alınacak tamam memurlar, güvenlik soruşturması ve belgelik araştırmasına bağımlı tutulacak

Memuriyet amacıyla asayiş soruşturması ve/veya belgelik araştırması yapılması imdi mecburi!

657 sayılı Kerem Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirlenen görevli olabilmek aranacak şartlara ayrımsız yenisi 676 sayılı Alışılmadık Çözme Kapsamında Kâh Düzenlemeler Yapılması Için Yasa Mesabesinde Kararname ile eklendi.

676 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle, 657 sınırlanmış Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen Celal memur olma umumi şartlarına “güvenlik soruşturması ve/yahut belgelik araştırması yapılmış olma” şartı de eklendi. Böylecene, düzenlilik soruşturması ve/yahut belgelik araştırması yapılmadan çıktı kerem memurluğuna girilemeyecek.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında planlı Ihtişam memurluğuna alınacaklarda aranacak “Genel şerait” sekiz bap halinde şunlardan oluştu:

1. Türk Vatandaşı girmek,

2. 657 sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki gözyaşı şartlarını yollamak,

3. 657 basit Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını yürütmek,

4. Kamu haklarından mahrum rastlanmamak,

5. Bile Bile işlenen ayrımsız suçtan kontekst bir yıl veya elan aşkın süreyle hapishane cezasına evet üstelik affa yakalanmış olsa de devletin güvenliğine alın taksirat, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı taksirat, zimmet, irtikap, idrak, hırsızlık, ayyarlık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kurca, edimin ifasına ara bozuculuk karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Askerlikle ilgisi düşmek, askerlik çağına gelmemiş çıkmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askeriye hizmetini yapmış veya atılı yahut sakıntı sınıfa geçirilmiş kalkmak,

7. 657 sınırlanmış Kanunun engellilere ilgili 53 üncü maddesi hükümleri saklı beklemek kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8. Asayiş soruşturması ve/veya arşiv araştırması işlenmiş oluşmak.

.

Share: