Ä°kim çalım 760 personel ahzetmek içmağara ilana çıktı

Tecim Bakanlığı 750 sözleşmeli himaye memuru, Kişisel Verileri Dulda Kurumu de 10 ehlivukuf yardımcısı almak için ilana çıktı

19 Orak Ayı 2021 günlü Resmi Gazetede, Ticaret Bakanlığının 750 kişilik sözleşmeli dulda memuru ve Kişisel Verileri Himaye Kurumu’nun 10 kişilik uzman yardımcısı alım ilanı yayımlandı.

TİCARET BAKANLIĞI İLANI

Ticaret Bakanlığı ilanına 01.01.1991 ve elan bilahare doğanlar başvurabilecek. Erkeklerde yer birkaç 172 cm, kadınlarda ise yer birkaç 165 cm boyunda olma şartı aranıyor. Başvurular sayısal ortamda 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli koruma memurluğu alımına başvurabilmek için bildirme az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların ünsiyet, uluslararası ilişkiler, yöntem bilimi ve uluslararası ilişkiler, ekonomi, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve amme yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sayımlama, uluslararası ticaret ve geri hizmet, uluslararası tecim ve işletmecilik, uluslararası tecim, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden evet da bunlara denkliği Yükseköğretim Oturmuş tarafından onaylanmış ensiz dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıüstelik tamlanan bölümlerinden sıyrılmak gerekmektedir.

Sınav önce Uygulamalı (Fiziksel Sürücü Belgesi) sınav namına yapılacaktır. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre tayin yapılacak grup sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Uygulamalı sınavda sunma yüksek fakül düz iki katı namzet sözlü sınava alınacaktır.

Sınav ilanında düzlük kayran açıklamaya göre, ÖSYM’nin yaptığı merkezi tercihlerde bire bir amme kurumuna yerleştirmesi yapıulan adaylar Sözleşmeli Esirgeme Memuru alımına başvumayacaktır.

Ä°ulan metni içmağara tıklayınız.

KİŞİYEĞIN VERÄ°LERÄ° SIPER KURUMU Ä°LANI

Kişisel Verileri Siper Kurumu, 10 ehlihibre yardımcısı alacak.

Hukuk mezunlarından 4, Açık Oturum bilgiler, Ä°ktisadi ve Ä°dari Ulum, Ä°ktisat ve İşletmeden 2, Elektronik, Hayatiyet- Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik Beyin Mühendisliği ve Bilişyapıt Sistemleri mühendisliğinden ise 4 aday alınacak

İlan metn i için tıklayınız.

Share: