Akademik zam yürürlüğe girdi

2914 sınırlanmış Kanuna bağımlı adına etkin akademik personele bindirim öngören aranjman, 14 Son Teşrin günlü Resmi Gazetede yayımlandı.

Akademik bindirim kanunu, 14 Son Teşrin 2014 günlü Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunla yükseköğretimde müteharrik akademik personelin (profesör, doçent, yardımcı doçent, lektör, asistan, ehlihibre, vesile, terbiye talim planlamacısı) maaş unsurlarına, faziletkâr öğrenim tazminatı ve akademik isteklendirme ödeneği adı altında iki kullanılmamış aylık kalemi eklenmektedir. Bu konudaki ayrıntılı haberimiz için tıklayınız.

Idea Meclise sunulduktan sonraları, 2914’e tabi uzmanlar ile TSK’de işyar öğretim elemanları üstelik tasarıya eklenmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun meriyet maddesi uyarınca, yükseköğrenim tazminatı adlı bindirim, 15 Aralık’tan itibaren maaşlara yansıyacaktır. Ince bilgi için tıklayınız.

Kanunun, 14 Son Teşrin 2014 tarihli Resmi Gazetedeki açık amacıyla tıklayınız.

Share: