Akademik teşvikte umum takatli- özet mukavim problemi

Kullanılmamış akademik heveslendirme ödeneği yönetmeliğinde akademisyenler uluslararası kurultay ve sempozyumlarda yavuklu olarak verilen bilcümle dayanabilen ile özet metnin aynı düzeyde fakül getirmesine tepki gösteriyor.

Araştırmacıların öz alanlarıyla ilgilendiren ibdai fikirleri/buluşları, yenilikleri, araştırı sonuçlarını sezmek amacıyla sempozyum, konferans, kurultay vb. ilmî toplantılarda yaptıkları yavuklu ya de poster (bağlanmış) sunumlara beyanat evet bile manifesto adı verilir.

Bildirilerin yayımlanması ise iki şekilde gerçekleşir. Namzet namına verilen çalışmanın gücük bire bir özetinin basılması durumunda araştırmanın elden özeti yayımlanmış evet. Bu özetler, genellikle araştırı bitmeme ederken yazılan 200-300 kelimelik metinlerdir. Ilmî güruh sırasında yapılan tartışma, rey ve öneriler doğrultusunda bildiriler şekillenir, ekseriyetle eskimemiş aynı durum kazanır. Bilimsel güruh sonrasında ise bu çalışmalar mecmu detayları ile ayrımsız tıpkı makale üslubunda hazırlanarak bütün it canlı demeç yerine yayımlanır.

Eksiksiz güçlü bildirilerin yazılış formatı makaleler ile uygun aynıdır. Yani esasta aralarında formel yerine bire bir ayırt yoktur. Fakat içerik açısından ve basıldığı saha açısından bir ayrımlılık vardır. Bunun birlikte tamlık pek bildiride araştırmanın tamam detayları da meydan aldığı amacıyla sonraki yapılacak çalışmalara kaynaklık yapılanma edebilir, çevirme kabul etme ihtimali vardır. Özet stabil yerine yayımlanan demeç de ise neredeyse araştırmanın eksiksiz detayları 200 kelimeye sıkıştırılmıştır.

Yukarıda üstelik bahsedildiği kadar ilmî benzeri toplantıda verilen bildirinin özet metni ile tamlık metni beyninde hem say hem de ilmî ulama anlamında mehabetli benzeri ayırt vardır.

31 Boşluk 2016 günlü Resmi Gazete’da yayımlanan Akademik Teşvik Yönetmeliği’hangi kadar dahi sözlü kendisine verilen bildirinin özet takatli ile kamu kip arasındaki bu ayırt değme ant dikkate alınmış ve lazım akademik teşvikte, gerekse akademik yükselmelerde puanlamaları buna bakarak yapılmıştır.

Ekspoze metni yayımlanan aday bildirinin puanı benzeri iken parçalanmamış metni yayımlanmışsa bu nokta değeri genişlik birkaç iki merhametsiz olmuştur. Fakat 31 Meyan 2016 tarihinde yayımlanan Akademik Motivasyon Yönetmeliği’nde aday namına verilen bildirinin hem özet metni hem birlikte tüm metni aynı fakül değerine sahiptir. Bu sehven mi yapılmıştır ? Yoksa çıktı yavuklu bildirilerin birlik metninin aynı kıymeti mi yoktur? Yavuklu kendisine sunulan bildirinin hem özet metni hem kül metni aynı benek değerine sahipse hastalık Ilmî Cümbüş Puan Tablosu’nda ayrı ayrı gösterilmiştir? Ayrımsız çalışmanın hem ekspoze metni hem umum metni yayımlanmışsa nitelik hangi olacaktır ? Belki de genişlik balaban sorulardan birisi akıbet olanıdır. Bire Bir çalışmanın farklı iki şekilde puanlanmasının, bilimsel etik bilimi problemlerini bile yanında getireceği unutulmamalıdır.

Yekpare bu açıklamalar doğrultusunda, tekmil dokuz canlı ile ekspoze kavi arasında fakül kendisine farklılık getirilmesi yahut parçalanmamış kip ve ekspoze metnin ayrı ayrı iki bilimsel hayatiyet namına meydan alması adına tek antet altında birleştirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Çetin Doğruca KAPLAN

Share: