Akademik teşvik’te bazı mesail çözüm bekliyor

2017 yılının sonlarına yaklaştığımız günlerde Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları geliyor. İlgili yönetmelikte bazı mesail çözüm bekliyor !

AKADEMÄ°K TEŞVİĞİ ELEŞTÄ°REN ÜSTELIK VAR MEMNUN OLAN BILE !

Bilindiği üzere, 14 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’da yayımlanan 6564 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ekleme 4 üncü maddesi gereğince, yıl içerisinde yapıulan bilimsel işler üzerinden hesaplanan puana karşılık “Akademik Teşvik Ödeneği” öğretim elemanlarına 12 ay boyunca ödenmektedir.

“Bazı kesimlerce” ahbap çavuş (danışman-araştırma görevlisi/öğrenci) ilişkisiyle yapıldığı sav edilen yazı sayılarını arttırdığını ve “turistik-görgüsüz” kongreleri çoğalttığından akademik teşvik ödeneğinin kaldırılması istenirken, ilmî üretkenlik anlamında öğretim elemanlarında güdeleme kaynağı olduğundan devam etmesi yönünde görüş bildiren ayrımsız ittifak de bulunmaktadır.

Yani verilen bu ödenekten kivançli olan de var yanlış tıpkı aplikasyon diyerek kaldırılsın diyen üstelik !

YÖK GÖRÜŞLERİ ORAK AYI AYINDA TOPLADI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu yılın Orak Ayi ayı içerisinde, yaklaşık iki yıldır uygulanmakta olan akademik teşvik ödeneği hakkında yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerilerini istemiştir.

Üniversiteler tarafından mevrut raporlar üzerinden nasıl ayrımsız değerlendirme yapıldı veya yönetmelikte nasıl tıpkı düzenleme yapılacağını yada yapılacak mı bilmiyoruz. Fakat, uygulama gördüğümüz sorunları/önerileri kısaca maddeler halinde aşağıüstelik sıralayarak ilgililerinin dikkatine sunalım :

1- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin ekinde kayran düzlük Neşelilik ve Nokta Tablosunun (8) numaralı Tebliğler başlığında vadi kayran özet bildiriler ile tekmil mukavim bildiriler arasında puanlama açısından benzeri farklılaşgevher gidilebilir. Mevcut uygulamada seçme ikisinin da nokta kendisine değeri aynıdır. Konuyu geçgenişlik yıl 04 Familya 2017 tarihli haberimizde gündeme getirmiştik.

2- Yükseköğretim kurumları aplikasyon birlikteliği olması amacıyla akademik teşvik başvurusu içmağara hazırlanacak dosyada bulunması mecburi evrakları detaylı tıpkısı şekilde açıklayan benzeri kılavuz hazırlanabilir.

3- Yükseköğretimde bilimsel etkinliklerin niteliğkayınbirader yerlere düşüren ve sadece akademik teşvikte tebliğ puanını 30 yarmak için gidilen turistik ve ticari kaygılı kongrelerin önünü kesecek düzenlemeler muhakkak yapılmalıdır.

4- Proje ruh türü madun işler teferruat bölümünde saha düzlük “Ar-Ge niteliğindeki projeler” ifadesinin anlaşabilmesini sağlamak içmağara yönetmelikte Ar-Ge tanımlanmalıdır. Özellikle üniversiteler tarafından desteklenmiş Bilimsel Araştırma Projelerinin (KONU) Ar-Ge niteliği taşıma/taşıçaça durumları farklı uygulamalara yol açmaktadır.

5- Sosyal Bilimler ana alanının çalışma alanı ve konuları düşünüldüğünde; nişancı, atıf alma ve proje yapabilme olanakları göz önünde bulundurularak, bu alana özgü adına yayın canlılık türü maksimal puanı 30 ile sınırlı tutulmamalı 50’ye çıkarılmalıdır.

6- Üniversitelerde öğretim yardımcıları statüsünde görev yapmakta olan “Uzmanlar” için akademik teşvik puanı hesaplanırken çarpan katsayısının aynı sınıfta saha aldığı araştırma görevlileri ile eşitlenmelidir.

Müşkül Hak KAPLAN

Share: