Akademik teşvik başvuruları yaklaşıyor, bazı hususlar yeniden ele alınmalı

Akademisyenlere on iki kamer süresince ödenen “Akademik Teşvik Ödeneği” içmağara başvurular Aralık ayında başlıyor. Fakat, yönetmelikte bazı hususlar yeniden ele alınmalıdır.

Bilindiği üzere, 14 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 6564 sayılı Kanunla getirilen “Yükseköğretim Tazminatı” ile akademisyenlerin özlük haklarında öbuğulanmış düzeyde artış sağlandı. Ayrıca, söz konusu kanunla öğretim elemanlarının yıl içerisinde yapmış olduğu ilmî ameliyat üzerinden hesaplanan puana karşılık “Akademik Teşvik Ödeneği” adı altında güzel tıpkısı imkan sağlandı.

Yapılan bu düzenlemenin detayları yaklaşık benzeri yıl sonradan 18 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’birlikte yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nde galiba oldu. Yönetmelik için tıklayınız.

Söz konusu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, öğretim elemanları 2015 yılı içerisinde yapmış oldukları akademik çalışmalara karşılık mevrut puanların toplamının unvanlara göre belirlenmiş oranlara göre hesaplanmasıyla ortaya çıdem tutarı 12 kamer boyunca almaya türe kazandılar.

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Akademik teşvik başvuru takvimi, sunma geç akademik teşvik puanının asıl alındığı yılın Aralık ayının önce haftasında car edilir.” hükmüne göre, 2016 yılında yapıulan operasyon için başvuruş takvimleri yakın zamanda üniversitelerce kurulacak komisyonlar tarafından zar edilecek.

YÖNETMELİKTE ÜÇ KAPI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ !

1- ATIFLAR

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı zaman anne alınır.” Ä°fadesi vadi almıştır.

Burada, bilimsel faaliyetlerin değerlendirmelerinde uyulması müstelzim tarihler belirlenir iken, atıflarla ait açık benzeri anlatım saha almamaktadır. Atıflar hesaplanırken, atıflarda yayının yazıldığı dönemdeki unvana göre mi yoksa atıfın yapıldığı tarihteki unvana mı göre puan hesaplanacağı açıkça yönetmelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğmağara, Profesör kadrosunda görev işleyen tıpkı öğretim üyesi bazı çalışmalarını Yardımcı Doçent iken, bazılarını Araştırma Görevlisi iken başkaca bazılarını da başka kurumlarda çalışırken/görev yapmadığı dönemlerde yapmış mümkün.

2- BİLİRKİŞİ RAPORU

Yayın neşelilik türünde düzlük kayran “bilirkişi raporu” ile ilişik adına hangi kastedildiği yönetmelikte detaylı şekilde izah edilmelidir. Eğasker öğretim üyelerinin dergilerde yaptıkları hakemlikler bu kategoride değerlendirilecek ise yönetmelikte bilirkişi, yargıcı vb. tanımı yapılmalıdır. Dergilerde yapıulan hakemliklerin zindelik kendisine kabul edilip puanlandırılması gür olmakla beraber, başvuru sahibinin ne derginin hangi sayısında yargıcılık yaptığını belgelendirmesi gerekir. Ayrıca dergilerde yayımlanacak çalışmalara yapılacak hakemlikler nokta namına değerlendirilecekse puanlandırma yeniden gözden geçirilmelidir.

3-ÖDÜLLER

Her ne büyüklüğünde yönetmelikte BSE: Fen laf oturmuş olan kongre, kurultay, bilgi şöleni, konferans ve curcuna kabil etkinlikler diyerek tanımlanmış ise birlikte bu tür etkinlikte alınan ödül namına cümle tamamlanmalıdır. Bu ruh türünden nokta istek fail öğretim elemanları aldığı ödülü belgelendirmesi gerekir. Kastedilen kongrelerde sunma gür bildiri ödülü, arz ferah poster ödülü ise belirtilmelidir. Yoksa bu tür kongrelerde bili kurulunda kayran ahzetmek ödül yerine değerlendirilmemelidir. Ülkemizde özellikle toplumsal bilimlerde düzenlenen kongrelerde haber oturmuş/hakem yerleşmiş mevrut çalışmaların değerlendirilmesini yapar. Bu amaçla kongrelerde bu sayı alelumum çok tutulur. Ayrıca kimi zaman öğretim üyesinin olgun kurulunda olduğundan haberi da olmayabilir.

Yukarıüstelik gözden geçirilmesi gereken ilmî faaliyetlere ilave yerine temas üniversitede geçen yıl yaşanan akademik teşvikteki acemilik sürecinin bu yıl daha arzulu şekilde geçeceğine inanıyoruz. Özellikle akademik teşvik başvuru dosyalarının hazırlanmasında uygulamada birlikteliğin sağlanması adına YÖK tarafından ölçün bire bir aplikasyon getirilebilir. Çünkü, akademisyenler tarafından yığınla dosya hazırlamak hesabına daha pratik ve daha akılcı çözümler başvurular için düşünülebilir.

Ayrıca, geçgenişlik yıl sayfamızca hazırlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Hesaplama Robotu” ile 2016 yılında yapmış olduğunuz ilmî faaliyetlere karşılık gelen puan ve 2017 yılında 12 ay boyunca alacağınız ücreti görebilirsiniz.

KAPAT X

Zor Sevap KAPLAN

Share: