‘Akademik Liyakat’ Geciktikçe! Bölümlere alakasız öğretim üyesi ilanı alınmaya bitmeme ediliyor!

Trabzon Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümüne Harita Mühendisliği alanında akademisyen arıyor.

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı tarafından Tababet, Afiyet, Eczacılık, Diş ve Mühendislik alanlarında istihdam edilecek akademisyen alanlarının standartları belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu ölçütler yardımıyla ilgili programlara alan dışı öğretim üyesi istihdamı de balaban ölçüde engellendi.

Fakat, Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığınca belirlenen alanlar dışındaki programların minimum ölçütlerinin belirlenmemiş olması, bazı alanların yükseköğretim kurumları aracılığıyla suiistimal edilmesine hastalık oluyor.

Buna dayalı konkre yeknesak mümasil tarihte Trabzon Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlgili yükseköğretim kurumunca 06 Teşrinisani 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda; Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalına alınacak Doktor Öğretim Üyesinin özel şartı; “Rekreasyon Bölümü yahut Jeodezi ve Fotogrametri / Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Coğrafi Hikmet Sistemleri destekli düz çalışmaları yapmış gelmek.” şeklinde belirlenmiştir.

Bilindiği için, ülkemiz yükseköğretim sisteminde “Asıl Alanlar” ile “Bilim Alanları” Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla belirlenmektedir. Bu listeye baktığımızda, Rekreasyon alanının “Spor Bilimleri” Ana ve Bilgelik Alanının altında, Harita Mühendisliğinin ise “Mühendislik” Temel alanının altında meydan aldığı görülmektedir.

Başka taraftan, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü web sayfasında ilişik bölümün temel hedefi ve mezunların kazanacakları yetkinlikler; “Fiziksel antrenman ve spor merkezli serbest devir ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin ayrımlı nüfus bilimsel özellikler gösteren can ve gruplara sunulmasında görev kayran insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna katma namına psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini doygunluk etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, televizyon ve önderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilgilendiren ruhlu ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen veri insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü dört almanak çoklu bilimsel ve aplikasyon disiplinini birleştirerek düzentileme alnını geliştiren bire bir yetişek programına sahiptir. Devir derslerini başarıyla mütemmim öğrencimiz seçtiği bilgelik dalına ilişkin adına Ehlivukuf statüsü kazanacaktır (örneğin Natür ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya “Rekreasyon ve Fitness Yönetimi uzmanı” kadar). Itmam aşamasında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişik sertifikalandırılmaları öncelikli amaçlarımızdandır. Kariyerinin başında erbap oldukları niteliklerine ilgilendiren kanıt oluşturan sertifika programları amacıyla, Milli Terbiye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB, Mahalle Muhtarı Federasyonlar, Iz Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir.” şeklinde anlatım edilmektedir.

Bu açıklamalardan sonra Trabzon Üniversitesine şu sorularımızı yöneltelim;

1- Rekreasyon Bölümüne Harita Mühendisliği alanında doktorasını yapmış can ne dersler verecektir?

2- Rekreasyon Bölümüyle Harita Mühendisliği bölümünün ilişkisi nedir?

3- Rekreasyon Bölümü web sayfanızda tabir ettiğiniz üzere “Fiziksel antrenman ve spor merkezli erkin ahit ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin ayrımlı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında fariza düzlük herif kaynağı yetiştirilmesini” amaçlıyorsa Spor Bilimleri özellikle tutmak üzere Beden Terbiyesi, Spor Yöneticiliği, Çalıştırıcılık alanında yetişek görmüş kişilerin istihdam edilmesi elan akıllıca değil midir?

Bu soruların konusunda Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığına dahi şu soruları sunalım;

1- Üniversitelerde “bilimsel alana akıllıca kadro” namına “kişiye bakarak takım” uygulamasını sona erdirmek amacıyla “Akademik Kariyer Liyakat” projesi ne antlaşma uygulamaya geçecektir?

2- İsmi çokça iddialı olan bu proje yukarıda bahsettiğimiz atamaların önünü kesebilecek midir?

Share: