Akademik Heveslendirme Ödemesi Tutarı üzere eş hesaplama

Akademik Isteklendirme Yönetmeliği, 18 Ara 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı= Yer yüksek vazifeli brüt aylığı*Akademik unvanlara bakarak belirlenen şevket*(Akademik Teşvik puanı/100)

Sunu efdal Devler Memuru Brüt Aylığı Hesabı:

Mahiye Katsayısı;

1 Eş 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri amacıyla Maaş katsayısı: 0,088069

1 Temmuz 2016- 31 Çatlak 2016 tarihleri üzere Aylık katsayısı: 0,092473

Bu durumda;

1 Aile 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri için; 9500*0,088069 = 836 TL

1 Temmuz 2016- 31 Boşluk 2016 tarihleri üzere; 9500*0,092473 =878 TL

Akademik Takım Unvanlarına Bakarak Sınırlı Oranlar:

a) Müderris kadrosunda bulunanlar üzere %100

b) Doçent kadrosunda bulunanlar amacıyla %90

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar amacıyla %80

d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70

KAPAT X

e) Öğretim Görevlisi ve Lektör kadrosunda bulunanlar için %70

f) Ehlihibre, Çevirici ve Yetişek-Talim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70

Akademik Isteklendirme Puanı:

Yönetmeliğin 7. maddesinin 2/a fıkrası şu şekildedir:

“Öncelikle beher akademik zindelik türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, tedris elemanının her bir zindelik türünün madun faaliyetinden ekolojik ortam almış olduğu oranların toplamı ile beherglas akademik hayatiyet türü için sınırlı olan (30) puanın çarpılması sonucu elde edilir Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30.”

Ayrımsız maddenin 7. fıkrası şue şkeildedir:
” (7) Cümbüş puanı hesaplanırken, madun neşelilik oranları müderris ve doçent kadrosunda bulunanlar üzere 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar üzere 1,5; asistan, öğretim yardımcısı ve lektör kadrolarında bulunanlar üzere 2; bilirkişi, açacak ve terbiye-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar üzere 1 ile çarpılır.”

Akademik motivasyon ödeneğinin ödenebilmesi amacıyla, akademik isteklendirme puanını en beş altı 30 olması gereklidir. Akademik motivasyon puanı aşağıda verilen tablolarda belirtildiği gibidir.

Kat Sayı Hesaplama:

Yardımcı Doçent kadrosunda kâin ve 2015 yılı içerisinde 1 SCI-Exp yayını (bu yayında ismi 2. tam), 1 Arsıulusal bildirisi (beyanat 2 kişiyle yapılmış), 1 KONU projesini yürütücü namına tamamlamış ve SCI-Exp kapsamında 30 atıfı mevcut öğretim üyesi için Akademik motivasyon ödemesi tutarı hesabı;

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı= Yer faziletli vazifeli brüt aylığı*Akademik unvanlara göre belirlenen ihtişam*(Akademik Teşvik puanı/100)

Akademik Heveslendirme Ödemesi Tutarı=836,66 X 0,8 X (Akademik Teşvik Puanı/100)

Akademik Isteklendirme Puanı Hesabı;

YAYINLAR

Hesaplama = Alt hareketlilik türü oranı X apotr doçent katsayısı X yayında kaçıncı âdem evladı olduğuna dair çarpan

1 SCI-Exp yayını (bu yayında ismi 2. Tam) = 0,40 nokta X 1,5 X 0.75 (ikinci âdemoğlu olduğu amacıyla)= 0,45 nokta

Bu cıvıltı “Yapıt” kapsamında olup, fehamet 30 ile çarpılacaktır.
= Ast neşelilik türü oranı X 30
=0,45 X 30
=13,5

TEBLİĞ

Hesaplama = (Ast zindelik türü oranı X apotr doçent katsayısı) / Yapıt yapılan birey sayısı

1 Arsıulusal bildirisi = 0,20 fakül X 1,5 /2= 0,15 puan

Bu cümbüş “Beyanat” kapsamında olup, büyüklük 30 ile çarpılacaktır.
= Zir elektrik türü oranı X 30
= 0,15 X 30
= 4,5

PROJE
1 HUSUS projesi tamamlamış= 30 nokta…
= Madun neşelilik türü oranı X koruyucu doçent katsayısı X 30
=0,30 X 1,5 X 30
= 13,5 puan

ATIF
SCI-Exp kapsamında 30 atıf = 30 X 5 nokta = 150 benek.
= Madun cümbüş türü oranı X koruyucu doçent katsayısı X 30
=1,5 X 1,5 X 30
=67,5 benek

Benzeri hayatiyet türünde sunu aşkın 30 benek alınabilmektedir. Bu nedenle Atıf’tan 67,5 değil, hesaplama 30 nokta yazılacaktır.

Akademik Motivasyon Puanı= 13,5+ 4,5 + 13,5 + 30 = 61,5 fakül

Akademik Heveslendirme Ödemesi Tutarı=836,66 X 0,8 X (61,5/100)
= 836,66 X 0,8 X 0,615
= 699,3 X 0,615
= 411,6 TL

Share: