Akademik değim gelecekti! MYO kadroları kayran dışı atamalarla doldurulmaya bitmeme ediliyor

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı, 2020 yılı içerisinde hedefe geçirmeyi ilan ettiği Akademik Kariyer Liyakat Projesini hayata geçirmediği sürece üniversitelerde kayran dışı öğretim üyesi atamaları bitmeme ediyor!

adına uzun uzun süredir üniversitelerde başta kişveli özel akademik personel alımları kalkmak üzere yükseköğretim sisteminde yaşanan yapısal sorunları elimizden geldiğdetaylı gündeme getirmeye çaba ediyoruz.

Özellikle öğretim elemanı alımlarında yaşanan akim atamaların getirdiği farkındalığın Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı tarafından “Akademik Kariyer-Değim Projesi“ni geçirmeyi tetiklediğini rapor etsek yanlış olmaz. Ayrımsız rektörün eşini tanım ölçü şekilde ilana çıkabildiği keyfiyetin ve sistemsizliğmağara sonunun getirebileceğkayınbirader ümit ettiğimiz bu projenin hayata geçmesini dört gözle beklerken, üniversitelerin halen başıboşluktan nüfuz etmek için ellerinden geleni yaptıklarına üzülerek müşahede ediyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’üstelik zar edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde; Köşe Vukuf Tolunay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Program kadrosunda; “EL BÄ°LÄ°MÄ°NDE DOKTORA YAPMIŞ, EFSANELER ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ GÖRÜNMEK.” şartı aranmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 16 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan “MYO Programlarına Alan Dışı Atamalar Engellenmeli” başlıklı yazımız ile 08 Familya 2020 tarihli “MYO Kadrolarına Atamalarda Kişiye Özel Ä°lanları Engelleyen Düzenleme Şarka” yazımızda özetle; 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’bile yayımlanarak yürürlüğe giren “Şevket Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Düzgü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ä°lişhedef Yönetmelik”in 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında düzlük düzlük; “Öğretim elemanı minimum ekip sayısını aşan bütün atamalarda minimal kadrolar birlikte karışma atılmak üzere kadroların yeryüzü fazla 2/3’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıevet doğru analıkızlı yapılır. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan dilek üzerine Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki hekim öğretim üyesi kadroları ile iz yüksekokullarında bu şkayırıcı aranmaz.” düzenlemesi sonucunda, düzgü grup yürürlüğe girdiği tarihten bu yana bazı üniversiteler, iz yüksekokullarındaki istisnayı kişiye özel ilanların adresi haline getirdiğkayınbirader gündeme getirmiştik. Bu haberlerdeki eleştirilerimize yönelik gelişigüzel tedarik alınmadığından çığır yüksekokullarında istihdam mükemmeliyet ve tecrübe adına birilerine kadro açılacak gözden uzak yerler haline gelmiştir. Ä°lave yerine, Fakültelerde düzgü kadronun getirdiği 2/3 sınırlandırmasından dolayı doktorası biten adaylar, doktor öğretim üyesi kadrosu alamadığı için patika yüksekokullarında alakasız programlara atanmaktadır.

YÖK Akademik sayfasından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü incelediğimizde; 1 Profesör, 1 Doçent ve 4 Hekim Öğretim Üyesi almak üzere hep 6 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu bölüme 1 Doçent yahut Profesör ataması yapılamadığından 5 inci Hekim Öğretim Üyesi kadrosu alımına yukarıda açıklamadığımız mezkür yönetmelik çerçevesinde grup ilanı mümkün değildir.

Diğleşker taraftan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği üzerinden baktığımızda, Çocuk Gelişimi programlarında Çocuk Gelişimi, Meslek Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi başta başlamak üzere eğitim bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş adaylar istihdam edilmektedir. halkiyat alanı ise elan çok Edebiyatın ast dalı olarak bilinmektedir.

Ä°lgili üniversitenin ibret vukuf paketlerinden dahi bakıldığında, Çocuk Gelişimi programının esas amacı, “Meslek öncesi eğitimi ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki baziçe odalarında müzik, resim, acıklı, alıştırma, bilgisayar eğitimi veren, hoş çatlak geçirmelerini sağlayan malzeme(kukla, fehva oyuncakları ve konu kartları) hazırlayan, önce yardım kurallarını uygulayıcı muktezi hikmet beceriye eş kişileri yetiştirmektir.” şeklinde açıklanmıştır.

bununla birlikte, gene aynı ders hikmet paketlerinden incelendiğinde; Çocuk Gelişimi programı derslerinde Folklor doktoralı, efsaneler üzerinde çalışmaları olan aynı adayın verebileceği ibret sayısı oldukça sınırlı düzeydedir. Halbuki, Çocuk Gelişimi veya Meslek Öncesi Eğitimi alanında doktora eğitimini tamamlamış adayların bu programda öğrencilere ders vermesi ve meydanlık kademe patika elemanı yetiştirmesi; lüzum ilgili mevzuatımızın, gerekse yükseköğretimin hayal kurduğu kalite göstergesidir.

Henüz önceki yazılarımız bile gine gene vurguladığımız üzere, bu ilanların birisine kol vermekten başka gerçekten akla mantığa yatan zorlu tıpkısı yanı bulunmamaktadır. Bizim göz kaçırdığımız aynı kapı varsa, üniversitenin bu konuda aynı brifing yapmasından gerçekten çok kıvançlı oluruz. Ancak, üniversiteler bu ilanlar hakkında kamuoyuna bilgilendirme tahsis etmek yerine, ara sıra Resmi Gazete’de nakız ya de düzeltme yoluna gitmektedir.

Sonuç yerine, bu ilanlar üzerinden derdimiz sistemin düzeltilmesine miftah olmaktır. Aynı üniversitenin kişiye özel ilanını fesih etmesi, diğleşker üniversitelerin bunu yapmalarını engellemeye çevirici olmuyor. Çünkü, bu uzanım yükseköğretimin genel tıpkısı sorunudur. Bu sorunun, YÖK tarafından bu yıl içmağara hedeflenen ve en son Ilk Teşrin ayı sonuna kadar hayata geçeceği mezkûr Akademik Kariyer-Değim Projesi ile sona ereceğine inancımız halen sürmektedir!

Share: