Afiyet personeli, vade müddeti döneminde, eklenmiş ifa alabilir mi?

Keyif Bakanlığına tutkun kurumlarda müteharrik personel, önel müddeti süresi ortamında mülhak ödeme alabilir mi?

ISTIFHAM: bereketli günler, gani çalışmalar. Sorduğum mutemetlerden bire bir karşılık alamadığım amacıyla siz istişare etmek istedim.
12 mart 2018 haset çalışmakta olduğum hastaneden ayrılışımı yaptım. 14 çağ önel müddetini kullandım ve 26 mart 2018 haset eskimemiş hastanemde başlayış yaptım. ne bozuk kurumum 12 günlük ne de kullanılmamış kurumum 6 günlük eklenmiş ifa ücretimi yatırdı. yatırması gerekiyor mu onu dahi bilmiyorum. önel müddeti kullandığım amacıyla mi tıpkı ifa yapılmadı? eklenmiş ifa yönetmeliğine baktım ama dokuz canlı aynı şey anlayamadım. bu arada mesleki kadrom sosyal çalışmacı. koruyucu olursanız bahtiyar olurum. gür çalışmalar..

YANIT: 28.11.2014 zaman ve 29189 basit Resmi Gazetede yayınlanan Afiyet Bakanlığı ve Sadık Kuruluşları Personeline Ekleme Ifa Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekildedir.
“a) Çalışkan çalışılan ahit katsayısı: O periyot içindeki mecmu dönem sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu mevcut çalışılan bölüm sayısının, o dönme içindeki toplam ahit sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
h) Çalışılmayan eyyam: Resmi tatil günleri, defa izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve çor halinin keyif raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan çor cevaz süreleri dünya doğmak için cemi çalışılmayan günleri”

Çalışarak çalışılmadığı halde çalışılmış kadar akseptans edilerek eklenmiş ödeme yapılması öngörülen süreler yönetmelikle sınırlandırılmıştır. Söz Gelişi resmi dinlence günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu makbul çor müsaade süreleri “çalışılan çağ” olarak değerlendirilmektedir.

Yönetmeliğin değişik hükümlerinde üstelik eş şekilde fiilen çalışılmadığı halde “çalışılan zaman” yerine akseptans edilecek süreler belirlenmiştir. (Bakanlıkça katılımı zorunlu tutulan eğitimler vb)

Vade müddetinin “çalışılan çevrim” kendisine kabul edilmesi yönünde aynı düzenleme bulunmadığından vade müddeti kapsamında olan eyyam üzere ek ifa yapılması benzer değildir.

Share: