Afiyet özrü, hangi mana anlatım haysiyet?

Memurun veya bakmakla işyar olduğu familya fertlerinin afiyet özrü olması ne mana ifade değer?

Vazifeli naklinde iki ana bozukluk bulunmaktadır. Eş durumu özrü ve keyif durumu özrü.

Ancak sağlık durumu özrü kimi vakit yanlış anlaşılmaktadır. Bu kusur türü, sanki memurun istediği yere nakline imkan sağlayacak tıpkısı özür türü olarak algılanmaktadır.

Umumi yerine değme kurumun atama ve göçüşme yönetmeliğinde şu türden bir buyruk bulunur:

“a) Esenlik durumu kusur grubuna binaen ünsüz göçüşmesi yahut yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için;
1) Personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin afiyet durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin yahut görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin Umumi Yönetmeliğin ilişkin hükümlerine bakarak alınacak keyif müesses raporu ile belgelendirilmesi,
zorunludur.”

Kimi Zaman zorunlu bakım süresinin doldurulması, arada sırada hizmet gereği arada bir da öz talebi doğrultusunda memurun yeri değiştirilebilmektedir. Vazifeli, bu şekilde tıpkısı yer değişikliğinde, afiyet durumu özrünün gözetilmediğini argüman edebilmekte ve bu halde ülkü açılmaktadır. Böyle benzeri davada, mahkeme heyeti, memurun nakil olduğu yerde kendisinin yahut bakmakla görevli olduğu familya fertlerinin sağlık durumlarının otama edilip edilemeyeceğini araştırmaktadır.

Söz Gelişi tıpkı çocuğunda tutarga hastalığı olan görevli A ilinden B iline aktarım olduğunda, murafaa heyeti, B ilinde yilbik hastalığının tedavinin cins olup olmadığını iklim yahut ilçe afiyet müdürlüğünden sormaktadır. Eğer bulunduğu yerde bu hastalığın tedavisi cins ise, işlemi yerinde bulmakta değilse işlemin iptaline değişmeyen vermektedir.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı için, afiyet özrü memurun istediği ile naklen tayinine imkan sağlayıcı ayrımsız kusur değildir.

Tıpkısı nasıp işleminde şanlı olan, memurun kendisinin yahut bakmakla görevli olduğu familya fertlerinin afiyet durumunun yıpranmamış aktarım olunan yerde tehlikeye girmemesinin sağlanmasıdır. Bu ilkeye özen edilmezse yönetim işlemi, açılacak tıpkısı sav konusunda fek edilir.

Share: