AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli kontrol ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık zar metninde düzlük kayran “2.13. Amme gurur ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel adına çalışmıyor gelmek.” maddelerini kaldırdı.

AFAD Başkanlığı geçsunu hafta bir ilan yayımlayarak, 1.749 personel alacağını duyurmuştuh. Sözleşmeli statüde istihdam yapılacağı belirtilmesine rağmen zar metninde2.13. Kamu hava ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel namına çalışmıyor başlamak.” maddesi yer alıyordu. Fakat bu bap sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişmaksat Esas’larda vadi düzlük düzenlemelere aykırıydı. Çünkü sözleşmeli personelin, bitirme ile kazanılan unvan olması kaydıyla, titr değişikliği aracılığıyla başka bire bir sözleşmeli pozisyona atanması mümkündü.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişkin Esaslar‘da vadi düz düzenlemeye göre “Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve fena 4 sayılı cetvelde düz düzlük unvanlara ilişmaksat pozisyonlara ekleme 4 üncü bap çerçevesinde atanmak kanalıyla ün değişikliği işleyen” sözleşmeli personel kullanılmamış kazandığı sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş yapabilmektedir.

Fakat burada iki şdal saha almaktadır.
1- Geçiş yapılacak unvanın öğrenim durumu itibariyle kazanılması (Yani mühendis, teknikçi, teknikçi kabilinden)
2- Geçiş yapılacak unvanın bitik 4 sayılı cetvelde saha alması.

Bu iki şartın ayrımsız arada olması gerekmektedir. Dolaysıyla öğrenimle kazanılmayan unvanlara sözleşmeli personelin geçişi mümkün değildir. Büro personeli ve destek personeli bu kapsamdadır.

İşte AFAD’ın yayımladığı eskimemiş anons:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME DUYURUSU (KONTROL VE ISTIRDAT TEKNİSYENİ İLE DİĞER POZİSYONLAR)

Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam yapılmak üzere, sözleşmeli kontrol ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ait 31/10/2021 günlü ve 31645 sayılı Resmi Ceride ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan;

Facia ve Ivedi Boyut Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında Ä°stihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Kontrol ve Kurtarma Teknisyeni Alım Ä°lanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan “2.13. Amme gurur ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel adına çalışmıyor koyulmak.” maddesi ile Kıran ve Evgin Nitelik Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında Ä°stihdam Yapılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alım Ä°lanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde düzlük düzlük “2.1.7. Kamu gurur ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor gelmek.” maddesi tahrip edilmiştir.

Bu doğrultuda düzeltilmiş temas iki car metni ektedir.

MÜLHAK-1: SÖZLEŞMELÄ° KONTROL VE KURTARMA TEKNÄ°SYENÄ° BILEN Ä°LANI

EK-2: SÖZLEŞMELİ PERSONEL BILICI İLANI

Ä°LGÄ°LÄ°LERE Ä°LANEN DUYURULUR.

Share: