Adli Tababet Kurumu 221 sözleşmeli personel matlup

Hak Bakanlığı, Adli Tababet Kurumu 2020 KPSS benek çeşidinden yer birkaç 70 benek kayran adaylar arasından 221 sözleşmeli personel alacak

Hak Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1) Adli Tıp Kurumu Şekil ve Dışarlık Teşkilatında 6/6/1978 günlü ve 7/15754 sınırlanmış Hükûmet Kararıyla yürürlüğe giren “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 mahdut Izzet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi layıkıyla kontratlı personel statüsünde istihdam yapılmak için;

Munzam-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları tamlanan 221 durum amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü imtihan sonucuna bakarak kontratlı personel istihdamı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak namzet sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve değme yer amacıyla aranan nokta gibi sunu bir iki 70 fakül kayran adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Türe Bakanlığı Vazifeli Imtihan, Tayin ve Aktarım Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde bağlanmış olan şerait ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Namzet sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar ana atılmak kaydıyla, sunma faziletkâr puandan dercetmek için her gidişat için car edilen gidiş sayısının 3 kalpsiz kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ilişik-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koyulmak,

b) Akıbet müracaat günü olan 29 Temmuz 2022 tarihinde 657 az Kanunun 40’ıncı maddesindeki gözyaşı şartlarını katlanmak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın aile ayının bir numara haset itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş gelmek. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Memurlarnet zar sayfasına vurmak üzere tıklayınız

Share: