Aday memurun ‘Uyarma’ cezası alması ve yaşanacaklar

Disiplin cezaları 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yegâne biricik sayılmıştır. Örneğin işe geç gelmek “Uyarı” cezasını gerektirmektedir. Uyarma cezası, 657’dahi var olan 5 sıkı düzen cezasından yer belli belirsiz olanıdır. Ancak 25 Gücük Ay 2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanane 6111 sınırlanmış Kanunla yapılan kanuncu değişiklikle, en hafif ukubet olmasına karşın, Uyarma cezası alınsa dahi göreve akıbet verilebilmektedir.

657 sayılı kanunun 57. maddesinde 25 Gücük Ay 2011 tarihinde yapılan aranjman şu şekildedir:

Namzetlik süresi zarfında disiplin cezası almış olanların sıkı düzen amirlerinin teklifi ve atamaya izinli amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Fehamet Personel Başkanlığına bildirilir.

Sunu belli belirsiz ceza olan Uyartı cezasının uygulanacağı filler ise şu şekildedir:

a) Verilen buyruk ve görevlerin yekpare ve bir zamanlar yapılmasında, fariza mahallinde kurumlarca belirlenen asıllar ve esasların namına getirilmesinde, görevle ilgili resmi vesika, anahtar ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında aldırmazlık yayımlamak veya düzensiz yekinmek,
b) Özürsüz yahut izinsiz yerine göreve geç gelmek, er hasrolunmak, fariza mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen artırım tedbirlerine riayet etmemek,
d) Yolsuz Yöntemsiz başvurma yahut şikayette mevcut olmak,
e) Heybet memuru vakarına yaraşıksız formaliteci ve davranışta bulunmak,
f) Görevine yahut aksiyon sahiplerine cebin kayıtsızlık açıklamak yahut ilgisiz işlemez olmak,
g) Belirlenen fotoğraf ve urba hükümlerine karşıt yekinmek,
h) Görevin işbirliği içre yapılması ilkesine muhalif davranışlarda mevcut olmak.

Uyarı cezası farklıdır, yazılı ihtar farklıdır

Bazen sıkı düzen soruşturması açılır ve memura ihtar cezası hesabına 657’bile ayrımsız ceza olarak tanımlanmamış olan “mukayyet uyarı” verilebilmektedir. Disiplin soruşturması böylelikle şayet 657’nin 125. maddesinde vadi düzlük uyarma cezası verilmiş ise “göreve serencam verilebilir”. Fakat şayet yazılı uyarı bırakılmış ise bu sadece bir kazdır ve “göreve serencam verilme” ile sonuçlanmaz.

Uyartı cezasına itiraz

Uyarma cezası verilirse dahi süratle göreve son verilmemektedir. Ceza kayran aday memurun itiraz hakkı bulunmaktadır. Kararın aday memura tebliğinden itibaren 7 periyot zarfında sıkı kuruluna itiraz edilmesi mümkündür. Bu kapı Kanunun 135. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“Disiplin amirleri eliyle sunulan ikaz, kınama ve aylıktan kesme cezalarına alın düzen bağı kuruluna, paye ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı faziletli düzen bağı kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda müddet, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içre itiraz edilmeyen düzen bağı cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz periyot süresince kararlarını çevirmek zorundadır.
İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir yahut ağız ağıza kaldırabilirler.
Sıkı cezalarına karşı yönetimsel önem yoluna başvurulabilir.”

Sıkı kurulu itirazı yerinde görmez ve ikaz cezasını onaylarsa bu halde bırakılmış olan düzen bağı cezası kesinleşmiş peki. Atamaya çıkışlı amirin onayı ile aday memurun memurluk görevine akıbet verilir.

Aday memurlar sendika üyesi olamadığı üzere disiplin kurulunda sendika temsilcisi olamaz

KAPAT X

Disiplin yönetmeliğinde düzlük düzlük hüküm gereğince sendika temsilcisi düzen bağı kurulunda vadi alabilmektedir. Yönetmelikte vadi düzlük buyruk şu şekildedir:

“Için disiplin soruşturması planlı Şevket memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi bile bu maddede tamlanan sıkı düzen ve yüksek sıkı düzen kurullarında düz alır. beherglas sıkı düzen ve faziletkâr sıkı düzen kurulunda görevlendirilen çaşıt ilişkin sendika marifetiyle önceleri bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya vasıl kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına saygınlık edilir”

Değişik taraftan, 4688 sınırlanmış Amme Görevlileri Sendikaları Kanununda sendikalara uzuv olabilecek kamu personeli “Kamu çalım ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki tıpkı kadro yahut söz-leş-me-li per-so-nel po-zis-yo-nun-da etkin, adaylık veya tecrübe süresini tamamlamış kamu görevlilerini,” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım gereğince namzet memurin sendika üyesi olamamaktadır.

DEĞERLENDİRME

2011 yılında yapılan aranjman çokça dokunaklı benzeri düzenlemedir. Bildirme belli belirsiz ceza olan uyartı cezası dahi göreve serencam verilmeyi gerektirebilmektedir. Namzet memurların haddinden fazla tetik olması, amirlerin ise bire bir memurun hayatını karartmadan önce bir misil daha kader tanıması ve yapılan soruşturma sonrasında tıpkı sıkı cezası olmayan “kayıtlı uyarı” ile yetinmesi daha uygun olacaktır. Ümera, namzet memurun bire bir hareketi yeniden etmesi halinde bu posta uyarma cezası vermesi daha akıllıca ve adil bire bir işlem olacaktır.

Share: