Aday memurlukta geçirilen süreler ve zorunlu bakım

Aday memurlukta geçirilen süreler mecburi hizmete bağımlı midir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı saha değiştirme yönetmeliğini değiştirdi.

Yapılan değişikliklerin büyük çoğunluğunun, çerçeve yönetmelikle ağır ezgi olduğunu belirtmiştik.

Çerçeve yönetmelikte namzet memurların süresi için şu hüküm getirilmiştir:

“Yılda toplanmış 90 günü aşdakika geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçsunu süreler ile başka yerdeki tıpkısı görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.”

Buna göre, aday memurluk süreleri nerede geçmiş ise o kavuşum bölge hizmetinden sayılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yer değiştirme yönetmeliğinde ise şu düzenleme yapılmıştır:

“(2) Aşağıbile gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği kavuşum bakım bölgesi çalışma süresinden sayılır.
a) Yılda toplanmış 90 günü aşdakika geçici görev süreleri,
b) Aynı unvanda namzet görevli yerine geçarz süreler,
c) Başka yerdeki tıpkı görevin vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı,
ç) Vadi değiştirmeye tabi aynı personelin, bakım bölgesi dışında meydan değiştirmeye tabi olmayan tıpkı görevi geçici adına yahut vekaleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen bakım süreleri,
d) Düz değiştirmeye tabi sıfır tıpkısı personelin, düzlük değiştirmeye bağımlı tıpkısı görevi geçici namına veya vekaleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçyer hizmet süreleri,
e) Türkiye ve Ölçülü Doğu Kamu Ä°daresi Enstitüsünde geçyeryüzü sürelerin tamamı.”

DEĞERLENDİRME

Temas iki düzenlemede üstelik namzet memurluk süresinin zorunlu bölge hizmetinden sayılmayacağına dair bire bir hüküm düz almamaktadır. Aday memurluk süreleri nerede geçmiş ise o bölge hizmetinden sayılacaktır.

Share: