İçişleri Bakanlığı boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı

Bakanlığın bu yıl 244 kişinin boğulması üzerine valiliklere gönderdiği genelgede “birey güvenliği riski taşımayan yüzülebilir yerlerin değme yıl mart sonuna büyüklüğünde ‘yüzme alanı’ olarak belirlenmesi, bu alanların dışında mütezayit bahir, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, su ve bir alanlarda suya girilmesine banko izin verilmemesi” istendi

İçişleri Bakanlığı, bu yıl 476 olayda 244 kişinin suda boğulması üzerine valiliklere, “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler ” mevzulu tamim gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 iklim valiliğine gönderilen genelgede, valiliklerden içtimai donatı alanları yeterli görülen ve fert güvenliği riski taşımayan bahir, göl, gölet gibi yüzülebilir yerlerin seçkin yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması istendi.

Genelgede alınacak tedbirlerin denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, su yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve duygusal kayıplarının önlenmesi açısından büyük örutubet bildirme ettiği belirtildi.

5442 sayılı Ä°l Ä°daresi Kanunu’nun 11’inci maddesindeki “Ä°l sınırları içinde yaşayış ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, amme esenliğinin sağlanması ve önleyici manşet yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak içmağara ilbay gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü hatırlatıulan genelgede, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için şu tedbirlerin alınması istendi:

“Sağlık, güvenlik ve içtimai donatılar açısından ehliyetli görülen, duygusal güvenliği riski taşımayan bahir, göl, gölet üzere yüzülebilir yerlerin temas yıl mart ayı sonuna büyüklüğünde ‘yüzme alanı’ olarak belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Bu alanların dışında mütezayit bahir, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, baskın kapanı, regülatör, akarsu iletimi, deşarj yahut taşkın kontrol kanalı ve bire bir alanlarda suya girilmesine banko müsaade edilmeyecek ve bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacak.

Yüzme alanlarında yüzme sınırları (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenecek ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhalar bulundurulacak.

Yüzme alanı yerine belirlenen ve sınırları işaretlenen bu alanlara, herhangi bir türlü motorlu veya motorsuz bahir aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri kabil herhangi bir aktivite yapılması engellenecek.”

– Çeken akıntı yerleri uyartı dubalarıyla işaretlenecek

Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespitinin yapılması ve bu bölgelerin uyarma dubalarıyla işaretlenmesi istenen genelgede şunlar kaydedildi:

“Boğulma olaylarının yaşandığı bahir, göl, gölet, su, akarsu kanalı ve ayrımsız alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya girilmesinin fert güvenliği açısından nâr genişlik ettiğkayınbirader belirten işaret ve ihtar levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik arttırma tedbirler planlanacak.

Ä°nsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye makul sıfır alanlar konusunda vatandaşlar ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla otobüs durakları, otogarlar, yaka şeritleri ve deniz hamamı kabil yerlere ilan panolarına uyarıcı afişler asılacak.

DSÄ° tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, akarsu iletimi, deşarj yahut taşkından dulda kanalı kabilinden) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirleri (lif çkapik, cağ, uyarı levhaları üzere) ilgilendiren kurumlarca evet birlikte işletmecisi tarafından alınacak.

Sahil kesiminde karakol/denetleme faaliyeti yürütme eden manşet/şehremaneti personeline evvel yardım eğitimi verilecek.

KAPAT X

Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilk yardım kurallarını anlatan broşürler farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve akarsu sporları işletmelerine dağıtılacak.

Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve riziko durumuna göre ait işletme tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran görevlendirilecek.

Denize yoğun yerine girilen yerlere öncelik uğratmak üzere yüzme alanlarında ilk yardım kabini veya odası oluşturulacak ve vacip personel ve materyal desteği sağlanacak.

Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda değme türlü su ürünleri avcılığı yasaklanacak.

Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının (şişme ve diğasker yüzer su parkı) ve cankurtaranın görüş alanını ters etkileyen diğleşker büyük oylumlu yapıların oluşturulmasına cevaz verilmeyecek.”

– Denetimler artırılacak

İl ve ilçelerde oluşturulacak denetleme ekipleri tarafından sık ve düzenli denetimlerin gerçekleştirileceğinin belirtildiği genelgede alınacak önlemler şöyle sıralandı:

“Bölgesel turizm sezonları süresince, özellikle kontrolsüz sahillerde ve çevresinde yoğun saatler arasında denetimler artırılacak, sahillerde bulunan kumsal işletmelerinin cankurtaran ve mukteza can kurtarma araç ve gereçlerini bulundurmalarını sağlamak amacıyla vacip denetimler yapılacak.

Görev eden cankurtaranların standartlara uygunluğu ve ehliyetli istirdat ve önce yardım ekipmanına erbap olup olmadığı mukannen aralıklarla denetlenecek.

Özellikle hafta sonu ve söz tatillerinde yüzme alanlarında ve plajlarda denetimler artırılacak.

Ambulans istasyonlarında halkın görebileceği yerlere ambulans brövesinin aynı örneği, çalışma saatleri ve flamaların anlamları asılacak.

Cankurtaranın olmadığı yahut denize girmenin alçak ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin okkalı ve yasak olduğu sesli duyuru sisteminden duyurulacak.

Okullarda “çeken akıntı” sulama kanallarında, barajlarda ve herif sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye akla yatkın olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecek.

Üniversiteler ve diğçeri paydaş alım ve kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı siyasal, seminer, sempozyum, çalışdenk üzere etkinlikler düzenlenecek.

Turizm merkezleri başta başlamak üzere yoğun olarak denize girilen yerlerde “boyunuzu geçebilir”, “çeken akıntı”, “alkollü şekilde denize girmek risklidir”, “yüzme kazara denize kazanmak tehlikelidir”, “kayalıklardan oyalanmak dirimlik od taşır” gibi uyarıcı ibareler içermiş broşürler dağıtılacak.

Ä°l ve ilçelerde paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları, programları düzenlenecek veya isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecek.”

Share: