Üniversite, öğretim görevlisi alırken iki yanlış yapıyor

Amasya Üniversitesi, Sosyal Hizmet mezunlarının ALES puan türünü ve farklı fakülte mezunlarını dikkate alarak ilanını güncellemeli!

Hatırlanacağı üzere, 30 Mayıs 2019 tarihli yazımızda, Yükseköğretim Kurulu tarafından alıekmek karar çerçevesinde, üniversitelerde öğretim elemanı alım ilanlarında başvuracak adayların ALES fakül türünün belirlenmesi hususundaki yetkinin yükseköğretim kurumlarına devredildiğini haberleştirmiştik.

Bu karardan sonraları, farklı ilanlarda gördüğümüz hataları ve ayrıca suiistimalleri birlikte bazı bazı dile getirmiştik. Gelinen noktada, yükseköğretim kurumlarının büyük tıpkısı çoğunluğunda yetki devrinin ruhuna akla yatkın namına işlemler sorunsuz ilerken, bazılarında ise göze çarpan düzeyinde hatalara rastlanılmaktadır.

bununla birlikte, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı tarafından 16 Eylül 2020 tarihinde üniversitelere gönderilen yazıdahi, farklı fakülte çatısı altında olmasına rağmen aynı isimli olan bölümlerin başvurularının engellenmemesi, eşdeğer programlardan çıkışlı olan kişilerin önünün kesilmemesi ve inhibitör nitelikteki bu kararları alanlar hakkında muktezi işlemlerin yapılmasında tereddüt edilmeyeceği anlatım edilmiştir.

Yukarıdaki iki hususa aykırı kendisine yayımlandığı takipçilerimizce bildirilen Amasya Üniversitesi tarafından 22 Haziran 2021 günlü Resmi Gazete’de zar edilen Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetler MYO Yaşlı Bakımı programında car edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; “Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplumsal Bakım bölümü lisans mezunu olup, Toplumsal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış başlamak.” şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, ülkemizde Sosyal Bakım Bölümleri farklı fakülteler ve yüksekokullar bünyesinde kurulabilmektedir. Bunlar; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Marifet-Edebiyat Fakültesi, Ä°ktisadi ve Ä°dari Ulum Fakültesi Içtimai ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Içtimai Hizmetler Yüksekokulu, Uygulamalı Ulum Yüksekokulu namına sıralanabilir.

YÖK, lisans programında beşer çalışmasını sonuçlandırdı başlıklı haberimizde 11.03.2020 günlü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında “…Ek-1 tabloda düz alan mevcut bölüm/izlence isimleri ile eskimemiş bölüm/program isimlerinin eşdeğasker olduğuna..” karar verildiği açıklanmış, bu çizgilik YÖK’ün YÜKSEKÖĞRETÄ°M BÖLÜM/PROGRAM Ä°SÄ°MLERÄ° adresinde da düz almaktadır.

Ayrıca Fakülte ismine yönelik bir sınırlamaya gidilmesinden dolayı eğitimlerini yurtdışında tamamlayanlarla ait ayrı tıpkısı kısıtlayıcı ülkü ortaya çıkarmaktadır. 2547 sayılı Yasa’un 7. maddesinin 4. fıkrasının “p) Ensiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tayin etmek,” hükmü uyarınca YÖK tarafından verilen denklik belgeleri diploma programı adına göre verilmektedir.

Diğçeri taraftan, Anayasasının Yasa önünde eşitlik başlıklı 10 uncu maddesindeki “Kerem organları ve yönetim makamları bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine akla yatkın namına ırgamak zorundadırlar.” hükmüne rağmen, Kanun önünde aynı doğruluk ve yetkilere eş diploma sahiplerinin başvurularının sırf Fakülte adından kaynaklı engellenmesinin yönetim tarafından tamamen hatalı ayrımsız değerlendirme olduğu görülmektedir. Diplomalarda Kanunların verdiği doğruluk ve yetkilerden çakmak üzere kendilerine verildiği yazdığını da bu anahtar ile ilgililere hatırlatmış olalım!

Bu çerçevede, bu kadar farklı akademik ünite çatısı altında kurulan Içtimai Hizmet bölümünden mezun adayların kadrolara başvurularının fakülte sınırı iletilmek kanalıyla engellenmesi büyük bire bir adaletsizlik yaratmakta olduğu kabil YÖK kararlarına bile aykırılık teşkil etmekte olduğundan buradan YÖK yetkililerine dahi sesleniyoruz!

Ayrıca, ilanda belirlenen ALES nokta türünün üstelik yalnızca sayısal yerine belirlenmesi da sorun yaratmaktadır. Çünkü, Sosyal Hizmet lisans programı eşit ağırlık düzeyde öğrenci akseptans etmektedir. Haliyle, mezun adayların yetkinliğinin dahi bu alanda olacağı açıktır.

Sonuç kendisine, halen başvuru süreci bitmeme fail ait öğretim görevlisi kadrosunda hem Sosyal Bakım lisans mezunlarının tamamının başvurabileceği düzeyde güncellenmesi hem bile ALES puan türünde eşköpek ağırlığında puanının da eklenmesi faydalı olacaktır.

Share: