Ücretli öğretmenler arasında 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında tıpkısı fek kararı

Ankara 2. İdare Mahkemesi, 2018 yılında munzam ders ücreti karşılığında çalışzaman öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında, prim gün sayının hesaplanmasında yanlışlık yapıldığını belirterek, başvurusu reddedilerek ataması yapılmayan adayı haklı buldu ve işlemi fek etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında yayımladığı duyuruyla, melfuf ibret ücreti karşılığında çalışzaman öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu.

Üzeri Eğitimi alanında ataması yapılmayan tıpkı namzet, prim gün sayısının yanlış hesaplandığını argüman ederek sevgili açtı.

Ankara 2. Ä°dare Mahkemesi, ücretli tıpkı öğretmen haftada en aşkın 30 saate kadar melfuf öğüt ücreti verilebileceği, acak bazı adayların haftalık 56,25 saat üzerinden prim yaotırılmış gibi gösterilerek başvuru yapıldığına dikkat çyalaka ve ataması yapılmayan adayı haklı buldu. Kararda “Yine usulsüz sigorta primi hesaplaması neticesinde başvuru şartını sağlayarak eğin eğitimi öğretmeni olarak atanan olması yerinde davalı idarece bu atamalar tağyir edilebileceğinden, eğin eğitimi için yapılan atama işlemlerinin iptal talebine yönelik karar verilmesine vadi bulunmamaktadır.” denidi.

Mahkeme heyeti, açılan davada, gövde eğitimi alanı dışında tüm tayin işlemlerinin iptali talebine yönelik yerine ise davacının güncel ve meşru tıpkısı manfaatinin olmadığı, dolayısıyla çıkar ihlali koşcelil sağlanmadığından bu talep yönünden davanın ustalık yönünden reddine değişmeyen vermiştir.

Kararın gerekçesi şu şekildedir:
“Yukarıbile kayran verilen mevzuat hükmünde ve duyuruda sözlü sınava çağrılabilmenin koşulları arasında, başvuru tarihinin serencam günü itibarıyla mülhak öğüt ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin görevlerinden dolayı sunu az 540 gün sigorta primi ödemiş olması gerektiği, prim ösagu gün sayısının nasıl hesaplanacağının de Kaynak ve Maliye Bakanlığının konuya ilişmaksat yazısıyla açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir.
Uyuşmazlıkta, davacı tarafından 540 gün sigorta prim hesaplamalarında usulsüzlükler yapıldığı ve A.Ç., K.Y., Z.A., T.D., S.S. kabilinden güçlü çok kişinin söz konusu şartı sağlamaksızın sözlü sınava alındığı ve atamalarının yapıldığı tez edildiğinden, Mahkememizin 03.01.2020, 27.02.2020, 14.04.2020 günlü küşayiş kararları ile davalı idareden; söz konusu duyuruda vadi düzlük prim günü hesabının nasıl yapıldığının ve anıulan isimlerin bu şartı nasıl sağladığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak, buna ilişhedef bilgelik ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş, davalı idarece uzaklık kararlarımıza mecmu ve cümle yanıt verilmediği gibi adı geçgenişlik kişilerin hemen SGK bakım dökümleri gönderilmiş ve temas açıklama yapılmamıştır.
Dava dosyasındaki tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; atanan T.D., Z.A. isimli kişilerde ilişik ders ücreti karşılığında görev yaptığı dönemde ayda 30 günlük prim ödemesi yapıldığı görülmüştür.
Bu kapsamda, prim gün sayısı 30 gün olan bire bir ücretli öğretmenin aylık ders saatinin (30×7,5) 225 saat, haftalık öğüt saatinin (225/4) 56,25 saat olacağı ve haftanın birlikte 5 gün olduğu göz önüne alındığında günlük öğüt saatinin 11 saatten aşkın olacağı ortaya çıkmaktadır ki mevzuatta ücretli tıpkısı öğretmene yer aşkın haftalık 30 saate büyüklüğünde ekleme ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.
BUNA GÖRE, ÇALIŞCAR MUNZAM IBRET SAATİ MİKTARINDAN BAĞIMSIZ ADINA VE AYDAKİ TÜM GÜNLER ÜZERİNDEN HESAP EDİLEREK PRİM ÖDEMESİ YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
Yukarıüstelik kayran sunulan mevzuat hükümleri, sesli duyuru ve açıklamalar karşısında, davacının yaptığı başvuruş döneminde usulsüz sigorta primi hesaplaması neticesinde başvuru şartını sağlayarak gövde eğitimi öğretmeni namına atanan olup olmadığı, eğasker var ise bu durumun davacının yerleşmesine bariyer teşkil edip etmediği hususlarının davalı idarece yapılacak araştırma ile ortaya konulması gerektiğinden, davacının temas kuruma yerleşememesine ilişamaç işlemde HUKUKA UYARLIK BULUNMAMIŞTIR.”

İŞTE MAHKEME KARARI

Share: