Özel harekatçılar, 10 yıl branş değiştiremeyecek

Bakım öncesinde branşa aktarıulan polis memurlarının 10 yıl süresince branş değişikliği yapamayacağına dair düzenleme yapıldı

Bilindiği üzere, Ilk Teşrin ayındaki ilanla, 5 bin özel harekatçı alınacağı duyurulmuştuh.

Başvrular alındı ve şuan mülakat işlemlerine sıra geldi. Memurlar.net adaylarının paylaşımları içmağara tıklayın.

Diğleşker taraftan, bugün yani 22 Ekim 2015 tarihi itibariyle Resmi Gazetede öbuğulu bir değişiklik yapıldı.Tıklayın.

Inanma Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde yapılan mülhak konu şu şekildedir:

“BAP 15/A(1) Bakım öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya asıl özel kayran eğitimi verilmesi halinde, eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim sonu sınavda başarılı olup namzet polis memuru kendisine Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanan personel, başkaca aynı işleme lazım kalmaksızın doğrudan eğitimlerine makul branşlara aktarılır.
(2) Bir Numara fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarıulan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapıulan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branşfecir ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartıulan personel, mütezayit süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar.”

Bu düzenleme gereğayrıntılı, sınavı kazanıp, Polis Güçleri Çığır Eğitim Merkezlerinde özel harekat branşında eğitim matlup olanlar, eğitim böylece direkt özel debi branşına aktarılacak ve 10 yıl süresince branş değişikliği yapamayacak

Share: