Özel şüst koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Saraka Ege Üniversitesi tarafından zar edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!

5 Kasım 2021 günlü yazımızda, Ankara Hacı Küçümseme Veli Üniversitesi tarafından zar edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvurularının engellendiğini, bazı sertifikaların açıktan eğitim yoluyla 48 saat kabilinden sürelerde temin edilebildiğkayınbirader, bu durumun yüksek KPSS puanına eş adayların önünü keserek adaleti zedelediğkayınbirader gündeme taşımıştık.

Üniversiteye yapılan başvurular sonucunda, kazanan adaylara ait liste 22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla web sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur.

Sonuçlara baktığımızda birçok adayın sunduğu sertifikasının geçkocasız olduğu açıklaması yapılarak elendiği görülmüş, bunun gerekçesi kendisine ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci, 1739 sayılı Milli Eğitim Esas Kanununun 56 ncı, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi ve 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamı dışında, özel ticari firmalar tarafından verilen sertifikalar sınav komisyonunca değerlendirilmediği ifade edilmiştir.

Ankara Hacı Alay Iye Üniversitesinin özel ticari firmalar tarafından sunulan sertifikaları akseptans etmemesine istinatgâh oluşturulan 4 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete’dahi yayımlanan 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ise; “.amme veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan bakım içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde akıntı edilecek, personel istihdamı ile ilgilendiren şartlar belirlenirken adaylardan temenni edilecek sertifikaların kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetleme görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır” ifadeleri vadi almaktadır.

Üniversite tarafından yukarı yer sunulan Genelgeye göre işlem yapılış edilmesini geç birlikte olsa doğru buluyoruz. Fakat keşke bu uyarı zar metninde belirtilseydi ve adaylar boş yere başvuru ile uğraşmasaydı.

Ä°lk yazımızda üstelik belirttiğimiz üzere trend olan uzaktan eğitim süreçlerinin suiistimal edilerek nitelik ve teftiş standartlarının giderek düşmesi cihetiyle mükemmellik ölçütü sıfır sertifikaların ilanlarda özel şdip adına yazılmasını ilke olarak doğru bulmuyoruz. Ancak, bazı pozisyonlar içmağara şehadetname istenmesi zorunluluk en ediyorsa; amme kurumları tarafından 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine akıllıca adına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika akseptans edileceğinin personel alım ilanlarında açıkça belirtilmesinin hakkaniyet açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Son namına, mezkür Genelgenin üzerinden ince yılların geçmesi cihetiyle başta sağlık alanında olmak üzere kamuya personel alımlarında matlup şehadetname hususlarıyla ilgilendiren adına kamu kurumlarına delalet edecek ve adayların birlikte bu konuda yaşadığı mağduriyetleri engellemek amacıyla eskimemiş tıpkısı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından ele alınmasının faydalı olacağını öneriyoruz.

Share: