Ödenmeyen eş yardımı, kaç yıl içinde kalın kafalı dilek edilebilir?

ISTIFHAM: Kendim ve eşeser milli eğitim bakanlığında öğretmeniz. 2012 Ağustos’unda askere gittim. geçen kamer (2015 ağustos) askere gittiğnişane 6 aylık süre için eş yardımı yapılmadığını öğrendim. Eşimin okuluna başvurduğumuzda Milli Eğitim Müdürlüğünü aradıklarını ve fakat 3 yıl içindekileri ödeyebildiklerini belirtmişler. Bununla ilişkin yaptığım araştırmalarda nette tıpkısı bilgide bulamadım. Acaba bununla ilgili ayrımsız yasa, yönetmelik var mıdır? Ne yapmalıyım. Vereceğiniz cevap ve göstereceğiniz rabıt için şimdiden teşekkürler.

CEVAP: 5018 sayılı Amme Finansal Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 üncü maddesinde;

“Bütçelerden benzeri giderin yapılabilmesi içmağara iş, para veya hizmetin belirlenmiş asıllar ve esaslara akıllıca yerine alındığının yahut gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; gider yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ösagu emri belgesinin gider yetkilisince imzalanması ve tutarın adalet sahibine ödenmesiyle tamamlanır..”

Ä°le “Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar” başlıklı 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Ä°lgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli aynı mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden yahut belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşasker.”
hükümleri saha almaktadır.

Bu nedenle; 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde almamış olduğunuz temas ödemeyi irade edebilirsiniz. Askeriye hizmetini yerine getirirken eşinizin almadığı aile yardımı tutarını birlikte bu kapsamda değerlendirebiliriz.

Fakat, aile yardımı tutarı hesaplamasında ödenmesi müstelzim yıla ilişkin katsayı dikkate alınacaktır.

Ayrıca, ilgi edilmesi gereken tıpkısı diğçeri husus üstelik sizin askere gittiğiniz ayda eşinizin ocak beyanını yenilemesi gerekiyordu. Eğçeri böyle aynı bildirme yenilemesi yapılmadıysa sonra akseptans edilmemektedir. Bu bahis bile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Finansal Arama Genel Müdürlüğünün; familya yardımının ödenmesi için sülale beyannamesinin verilmesi gerektiği yönünde görüşü bulunmaktadır.

Share: