Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!

Yükseköğretim Yerleşmiş, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme yaptı!

Yükseköğretim Kurulu tarafından “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ä°le Giriş Sınavlarına Ä°lişgaraz Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“te düzenleme yapıldı.

Buna göre,

1- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda,

2- Olgun alanı yabancı dille ilişkin kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamalarında,

3- Ortak mecburi yabancı kurgu dersini yüklemek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda,

4- Uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgilendiren uygulamalı birimlerinde (Dış İlişkiler, Erasmus koordinatörlükleri vb.) istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında,

Yabancı vesile şartı 80’den 85’e yükselmiştir.

Diğer taraftan, araştırma üniversiteleri ile namzet araştırma üniversitelerine YÖK tarafından öncelikli alanlara atanmak üzere tahsis edilecek araştırma görevlisi kadroları için sonuncu değerlendirmede farklı aynı asıllar düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre ilişkin araştırma ve aday araştırma üniversitelerinde, öncelikli kayran araştırma görevlisi kadroları içmağara sonuncu değerlendirme başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40’ı, lisans ikmal notunun %15’i, yabancı açacak puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i dikkate alınacaktır. Ä°lave namına, bu kapsamda sınava çağrılacak namzet sayısı de diğasker düzenlemeden farklı kendisine car edilen kadronun üç katını geçemeyecektir.

Share: