Öğretim elemanı kadroları için 65 benek şartı getirildi

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara girişte, değerlendirme puanı içmağara 65 benek zir sınırı getirildi.

24 Ev 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ä°le Giriş Sınavlarına Ä°lişmaksat Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” değiştirildi.

Yönetmeliğin 12. maddesi şu şekildedir:

” Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; serencam üç yıla ilişik merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 namına akseptans edilir), lisans ikmal notunun %30’unu, yabancı çevirici puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; patika yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan affedilmiş tutulacak adayların değerlendirilmesinde; sonuç üç yıla ilgili merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 kendisine akseptans edilir), lisans hatim notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen takım sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.”

İşte bu maddenin sonuna şu cümle eklenmiştir.

“Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”

DEĞERLENDİRME

Ihtişam ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, ehlivukuf, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına alım yapılırken, ALES, yabancı dil sınavı, lisans notu ve giriş sınavının belli bire bir yüzdesi ile alım yapılmaktadır.

24 Familya’ta yapılan değişikliği göre bu dört parametreye göre hesaplanan fakül 65 puanının altında olamayacaktır.

Diğer taraftan, yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bu düzenleme 24 Karı 2015’ten önce ilan edilip öndeğerlendirme ve giriş sınavı aşamaları tamamlanan ilanlarda uygulanmayacaktır.

Share: