Çevresel Yüklülük Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de

Yönetmelikle Sıfır Atık, Camekân Gazı Azaltımı, Ä°klim Değişikliğine Etkiler, Çaşama Ä°zleme, Çevresel ve Içtimai Yönetim ve tıpkı planların “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED raporlarında saha alması, mecburi ayla getirildi

Çevre, Şehircilik ve Ä°klim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Kalın Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ile Sıfır Atık, Sera Gazı Azaltımı, Ä°klim Değişikliğine Etkiler, Çderece Ä°zleme, Çevresel ve Toplumsal Yönetim kadar birçok planın “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED raporlarında yer alması zorunluluğu getirildi.

Bakanlıktan yapıulan açıklamada, 7 Şubat 1993’dahi yayımlanarak yürürlüğe giren, zaman içerisinde çeşitli revizyonlar yapıulan ÇED Yönetmeliği’nde yeşyer kalkınma hedefleri kapsamında güncelleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yenilenen ÇED Yönetmeliği’nin bugünkü Resmi Gazete’dahi yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yönetmelikle mevcut tanımlarda düzenlemelere gidildiği aktarılan açıklamada, şu bilgileri meydan verildi:

“Halkın bilgilendirilmesinin etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılarak yürürlüğe alınan Paydaş Katılım Planı ile katılımcılıkta iletişkitap yollarının sayısı artırıldı.

Faaliyetlerin/Projelerin çevreye olan etkileri göz önüne alınarak ÇED listelerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, ÇED Raporu hazırlanması mecburi olan faaliyetlerin sayısı artırıldı. Bazı sektörlerin tamamı üstelik eşik değerine bakılmaksızın tümüyle ÇED uygulanacak projeler listesine alındı.

Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerin yer aldığı listede meydan düz ameliyat/projeler içmağara de çevresel etkilerinin elan kapsamlı ve detaylı incelenmesi için kümülatif baskı değerlendirme yapılması, çevresel ve toplumsal eylem planı hazırlanması, sürdürülebilirlik ve çkademe takip planı hazırlanması zorunlu kılındı.

Sıfır Atık Planı, Limon Bahçesi Gazı Azaltımı Planı, Ä°klim Değişikliğine Etkiler, Çkademe Ä°zleme Planı, Çevresel ve Içtimai Yönetim Planı ve benzerlerinin, ‘Sürdürülebilirlik Planı’ altında ÇED raporlarında vadi alması mecburi ayla getirildi.”

Açıklamada, Türkiye’birlikte yatırımların çeşitlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çalışmaları, bilimsel ve teknik gelişmelerin izlem edilmesi, ahit içerisinde karşılaşılan yargı kararları, diğleşker mevzuatlarda yapıulan değişiklikler kadar nedenlerle ÇED Yönetmeliği’nin rötuşlu edilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı tabir edildi.

Bu kapsamda, Bakanlık ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile “ÇED Yönetmeliği’nin Geliştirilmesi Projesi”nin yapıldığı, akademisyenler, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının de vadi aldığı çalışma grupları oluşturulduğu, bugüne kadar yürürlüğe giren tüm ÇED yönetmelikleri ve yönetmelik revizyonları, müsaade-lisans ve denetleme yönetmelikleri, AKARSU ülkeleri ve diğer ülkelerdeki icraat, yargı kararları dahi dikkate alınarak “ÇED Yönetmeliği Değerlendirme Raporu” hazırlandığı hatırlatıldı.

Proje kapsamında, seminer, çalışdenk, çalışma toplantıları ve farklı paydaşlarla yüz yüze görüşmelerin yanı sıra meydan çalışmaları yapıldığı da kaydedilerek, çalışmalar sonucunda yeni bir anlayış ve katılımcı ayrımsız yaklaşım ile ÇED Yönetmeliği’nin yönetsel kısımlarında ve mülhak listelerinde düzenlemelere gidildiği, bu çerçevede yıpranmamış tıpkı ÇED Yönetmeliği hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

ÇED Yönetmeliği’nin, Türkiye’nin yeşmülk kalkınma hedefleri kapsamında ayrı tıpkı önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülen ÇED sürecinde, ilişkin amme kurumları arasında eş güdüm sağlanması, projelerin fiili adına uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası çevresel ve toplumsal problemlerin, tasarım aşamalarında değerlendirilerek önlemlerin ortaya konulması, yapılması planlanan faaliyetlerden etkilenmesi muhtemel yöre insanı ve topluluk olunan değerli ekosistem bileşenlerinin sürece dahil edilmesi sayesinde, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının aşikar olacağına vurgu yapıldı.

Bu bilinçle hazırlanan ÇED Yönetmeliği’nin, büyümeye bitmeme fail Türkiye’ye, korumacı yaklaşım ile kalkınmaya, sahip olunan tüm çevresel ve toplumsal değerlere katkı sunacağının ve kez gösterici olacağının ümit edildiği aktarıldı.

Share: