8 yıla aynı kademede hangi süreler dikkate alınır?

8 yıl disiplin cezası almayan memurlara 1 paye verilmektedir. 8 yıllık süreye memurluk öncesindeki süreler karışma midir?

SORU: Bire Bir konuda yardımlarınızı irade ediyorum. 2012 yılında izzet memurluğuna başlayan ve halen teknik hizmetler sınıfında teknikçi kendisine görev işleyen memur, memuriyete girmeden önceki özel sektör hizmetlerinin 3/4’ünü memuriyet hizmetine saydırdığında, saydırıulan bu süreler 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanunun’un 64. md gereğteferruatlı 8 yıldan bire bir mertebe uygulamasında değerlendirmeye alınır mı? Teşekkürler.

KARŞILIK: 657 sayılı Cesamet Memurları Kanununun 36/C-1 maddesinde “Ustalık hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce mikro içinde veya ancak dışında mesleklerini azade olarak yahut resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak baştan memuriyete ahzetmek isteyenlerin ustalık hizmetlerde geçyer süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçbildirme sürenin tamamı ve dümbelek artan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler temas yılı aynı merhale ilerlemesi ve seçkin üç yıl içmağara bir etap yükselmesi istihsal etmek vasıtasıyla değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 64. maddesinde ise “Serencam sekiz yıl içinde temas sıkı cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir derece ilerlemesi uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

64. maddedeki “akıbet 8 yıl içinde seçme disiplin cezası almamak” ifadesinin, hakkında 657 sayılı Kanuna göre sıkı cezası uygulanabilecek aynı görevde bulunanlardan tamlanan süre içinde sıkı düzen cezası almayanları kapsadığını düşünüyoruz.

Bu nedenle 64. maddedeki 8 yıllık sürenin hesabında fiilen memurlukta geçarz sürelerin dikkate alınması gerektiğini, 36/C-1’e göre memuriyetten sayılan sürelerin dikkate alınamayacağını değerlendiriyoruz.

Share: