8 başlıkta, 4/B’li sözleşmeli personelin izinlerinde yapıulan değişiklikler

Sözleşmeli personelin izinlerinde, celal memurları ile aynı düzenlemeler yapıldı

Sözleşmeli personelin izinlerinde yapıulan değişiklikler

21 Haziran 2018 Perşembe tarihli Resmi Gazete Kararları’ndan yayımlanan Hükûmet kararına göre, sözleşmeli personelin izinlerinde değişiklik yapıldı.

Yapıulan değişiklikler şu şekildedir:

1- Doğum izni

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası müsaade süresine arttırma edilir. Doğum izninin başlaması müstelzim tarihten önce gerçekleşsunma doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken güneş arasındaki süre doğum sonrası izne arttırma edilir. Doğumda yahut doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya ana için öngörülen süre büyüklüğünde müsaade verilir.

2- Süt izni

Elan önce sadece aynı yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri içmağara günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekteydi. Eskimemiş düzenlemeye göre, Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi içmağara ücretli doğum izni süresinin son tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilecek

3- Doğum, izdivaç ve memat izni

Elan önce 4/B’li sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun yahut kardeşinin ölümü halinde ve seçme olay için üç gün ücretli mazeret izni verilmekteydi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi evet dahi eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve temas fenomen içmağara yedi gün ücretli vesile izni verilecek

4- Vesile izni

Yıllık müsaade hakkı yoksuz sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri zımnında tıpkı sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık cevaz vermeye mezun amirlerince ücretli vesile izni verilebilecek. Ancak burada amirin ölçüm olacak. Bu düzenleme eskimemiş geldi. Henüz önce böyle aynı doğruluk yoktu.

5- Enik kazanma izni

Üç yaşını doldurmamış tıpkı çocuğu eşiyle alay malay yahut münferit namına yavru edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit kendisine çocuk edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun tasdik edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile cevaz verilir. Bu müsaade evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun çalışarak konfirmasyon edildiği durumlarda üstelik uygulanır. Bu düzenleme yeni geldi. Elan önce böyle ayrımsız hak yoktu.

KAPAT X

6- Refakat izni

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu yahut sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, cet, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir ilçe geçirmesi yahut tedavisi detaylı süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık yerleşmiş raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç taban kadar ücretli müsaade verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine asıl teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati müstelzim tıbbi esbap, refakat edilmediği takdirde dirimlik öfke bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin eş olması gereken özel vasıflar belirtilir. Bu düzenleme yeni geldi. Elan önce böyle benzeri doğruluk yoktu.

7- Vardiyalı işler ve istisnalar

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışzaman sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan ahir iki yıl süreyle isteği dışında geceleyin nöbeti ve geceleyin vardiyası görevi verilemez. Sakat sözleşmeli personele dahi isteği dışında şeb nöbeti ve şeb vardiyası görevi verilemez.

8- Uşak iktisap halinde üstelik ücretsiz izin alınabilecek

Henüz önce sadece askeriye ve doğum için sunulan ücretsiz müsaade hakkı uşak kazanma yerinde da verilebilecek

Değişikliklerin birlik metni için tıklayınız.

Share: